Klimatizace vzduch ochlazuje i ohřívá

Společnost RS Klimatizace Construct s. r. o. se zabývá dodávkami a montáží klimatizací od roku 2004. Zakázky přijímá z celé České republiky i ze zahraničí, specializuje se na klimatizační zařízení  v rodinných domech, na chatách, v bytech a v kancelářích. Dodává technologie od firem LG, Samsung, Dikin, Sinclair a dalších.

Po prvním kontaktu se zákazníkem pracovníci firmy posoudí, jaké zařízení bude pro jeho potřeby nejvhodnější. Poté klientovi dodají vše potřebné, aby mohla být zakázka uskutečněna. V této fázi firma využívá služby zavedených a spolehlivých dodavatelů. Zákazník dostane kompletní služby, které začínají návrhem a končí předáním klimatizačního zařízení k užívání. V rámci služeb je poskytován kompletní záruční i pozáruční servis. Firma opraví zákazníkům i zařízení, dodaná jinými firmami.

Společnost RS Klimatizace Construct montuje a opravuje i tepelná čerpadla, která slouží k vytápění, ohřevu užitkové vody v domácnostech i bazénech. Tepelné čerpadlo odebírá energii z okolního prostředí, a to sluneční energií, která zůstala ve vzduchu, v zemi nebo ve vodě. Ve výparníku tepelného čerpadla je teplo odnímáno pomocí chladiva, které se vypaří již při velmi nízkých teplotách, jeho páry jsou stlačeny kompresorem a tím dojde k jejich ohřátí. Ohřáté chladivo předá v kondenzátoru teplo do topné vody, zchladne a změní svoje skupenství na kapalné. Celý cyklus se znovu opakuje. Výhodou tepelných čerpadel je jejich nezávislost na vlastnostech půdy a množství podzemních vod, k získání tepla jim stačí okolní vzduch, který může mít teplotu i dvacet stupňů pod nulou. Z fyzikálního hlediska je tepelné čerpadlo stejné zařízení jako klimatizace. Klimatizace je vlastně tepelným čerpadlem vzduch/vzduch, ale tepelný výkon je předáván přímo vnitřnímu vzduchu vytápěného prostoru. Ano, nejde o omyl, klimatizací se dá vzduch nejen ochlazovat, ale i zahřívat. Pokud je v každé místnosti jedna klimatizační jednotka, dá se klimatizací v zimě vytopit i větší byt. Tepelná čerpadla vzduch/vzduch najdou své uplatnění i na chatách a chalupách, a to k vytápění a temperaci. Zařízení je schopno udržovat teplotu kolem osmi stupňů, aby nedlošlo k promrznutí objektu.V letních měsích bude sloužit bez jakýchkoliv úprav k ochlazování. Stále jste se ještě nerozhodli? Nevadí, pište na e-mail rsklima@seznam.cz , rádi vám poradí.