Nové technologie daly plochým střechám zelenou

Ploché střechy se začaly dělat na domech v zemích s nízkými srážkami, typické byly pro egyptskou architekturu, Babylon, Mezopotámii, Persii a Indii. V Evropě našly uplatnění v římské a řecké architektuře, v ostatních zemích se kvůli klimatickým podmínkám používaly šikmé střechy. Začátkem 19. století však byla vynalezena dehtová lepenka a ploché střechy si našly místo i v zemích s chladnějším klimatem. Jejich průkopníkem byl architekt Le Corbusier, který často navrhoval obytné ploché střechy i se zahradou. Trvalým architektonickým prvkem se plochá střecha stala asi ve 30. letech minulého století.

Podle současných norem se za ploché považují střechy se sklonem vnějšího povrchu kolem 5 stupňů. Jejich nespornou výhodou je menší pracnost, úspora materiálu, snadný přístup a zmenšení celkové výšky budovy. Plochá střecha umožňuje zastřešit členité půdorysy a účelně využít celou střešní plochu. Její výstavba však vyžaduje správné tepelně technické posouzení a důsledné dodržování technologických zásad. Když střechou zatéká a chceme zjistit místo závady, jde to poměrně obtížně a je nutné porušit vnější vrstvy.

Ploché střechy jsou jedno, dvou nebo několika plášťové. Jednoplášťová střecha odděluje vnitřní prostředí jen jednou vrstvou, na dvouplášťové jsou dva pláště oddělené od sebe vzduchovou vrstvou a na několika plášťové střeše je více plášťů i vzduchových vrstev. Ploché střechy jsou větrané nebo nevětrané, u větraných je systém větracích kanálků, napojený na vnější ovzduší. Druh ploché střechy se vybírá v závislosti na teplotě vnitřního vzduchu a jeho vlhkosti, a také požadavcích na provoz na střeše.

Výstavbou rovných střech, prodejem střešních krytin, doplňků, střešních oken a klempířských prvků se zabývá firma Střechy Kvapil z Litovle. Používá pouze kvalitní materiály, PVC fólie a modifikované pásy německé a švýcarské výroby. Střechy na starších bytových a panelových domech také rekonstruuje, na přání zákazníka buduje i vegetační střechy a pergoly. Provádí rovněž hydroizolaci teras a bazénů proti zemní vlhkosti a tlakové vodě.