Doprava nadměrného nákladu jen pro zkušené řidiče

Vnitrostátní a mezinárodní dopravu, a to i nadměrných nákladů, si zákazníci mohou objednat u firmy Autodoprava Tomšů. Společnost Stanislava Tomše má sídlo v Trnavě u Zlína a svým zákazníkům kromě samotné dopravy nabízí i nákladní auto s hydraulickou rukou, které dokáže posloužit jako jeřáb. Zařízení zlínské firmy dokáže uzvednout až 20 tun do 20 metrů, manipulovat s materiálem i pod úrovní terénu a celkově ve všech špatně přístupných místech. Auto s hydraulickou rukou dokáže přepravit stavební buňky, opravit rozvodové sítě, manipulovat se sloupy, přesunovat různé betonové panely a sochy, a také doručit stavební materiál.

Nadrozměrnou přepravou se rozumějí ty náklady, k jejichž přepravě je třeba mít soupravu o délce nad 16,5 metru, šířce nad 2,5 metru, výšce nad 4 metry a celkové hmotnosti převyšující 48 tun. Od těchto rozměrů je třeba k přepravě mít speciální povolení ministerstva dopravy. Přeprava nadrozměrných nákladů je časově náročná, a to zejména kvůli důležitosti naplánování vhodné trasy a nutnosti maximálně možné rychlosti. Finanční náročnost zahrnuje náklady na použití speciální techniky, uložení a upevnění nákladu, nutnost technického doprovodu, správní poplatky a další výlohy. Harmonogram přepravy je nutné koordinovat s dalšími organizacemi kvůli rozvodům elektrických sítí, statice mostů, výšce podjezdů a dalším kritériím. Povolení k přepravě nadměrného nákladu je časově omezeno, doba k vyřízení povolení se u velkých nákladů může protáhnout i na několik měsíců. Na náklad o několika desítkách tun působí vysoké odstředivé síly, a proto musí být dobře upevněn, případně i podložen protiskluzovou vrstvou nebo dřevěnými trámy a připoutány řetězy. Nezbytným bezpečnostním prvkem je brzda, která brání pohybu nákladu. Přeprava vyžaduje zkušené a spolehlivé řidiče, kteří si na tak velký náklad troufnou a vědí, jak se mají za volantem chovat.