Braňte se nákaze přenášené hlodavci

Možná se v domě, kde žijete nebo pracujete, objevili nechtění škůdci. Mohou to být hlodavci, ale také toulavé kočky, holubi, kuny, lasice nebo jiná zvířata. Obývají budovy, vnější prostranství a prostory pod zemí. Jsou přenašeči mnoha závažných onemocnění a mohou kontaminovat potraviny, obaly i různé předměty. Hlodavci mají úžasnou rozmnožovací schopnost a pokud se někde usadí, mohou jich být během krátké doby celé kolonie. Nejrozšířenějším způsobem boje proti hlodavcům je chemická deratizace. Používají se moderní nástrahy, které v těle hlodavců začnou působit až po třech až pěti dnech, aby zvířata nevarovala ostatní jedince. Mechanická deratizace využívá pérové a sklopné pasti pro odchyt a rychlé usmrcení hlodavců, biologická deratizace je založena na využití přirozených nepřátel hrabošů a myší, zejména koček a dravých ptáků. Fyzikální deratizace škůdce odpuzuje a plaší zvukem, používá se proti kunám, lasičkám, ptákům a dalším obratlovcům. Nejlepší  způsob deratizace určí odborník, který také rozhodne o případné kombinaci několika způsobů.

Proti výskytu hlodavců je důležitá také prevence. Všechny otvory ve zdivu, v základech, ve dveřích a oknech je třeba utěsnit, opatřit vstupy do kanalizace mřížovými poklopy s malými otvory, větrací okna hustým drátěným pletivem a zejména v noci zavírat okna a dveře. Hlodavci se rádi zdržují zejména tam, kde mají snadno dostupnou potravu, proto je třeba dbát na pořádek, pravidelný úklid a odkládání odpadků do uzavíratelných nádob. Celý systém opatření je nutný v provozech, kde jsou kladeny vyšší nároky na dodržování hygienických pravidel. Specializované firmy provádějí kromě deratizace také dezinsekci, zaměřenou proti broukům, mouchám, mravencům, roztočům a dalším parazitům, a dezinfekci, která účinně zneškodní všechny mikroorganismy jako jsou viry, bakterie, houby, plísně a spory. Ve Zlínském, Jihomoravském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji poskytuje svoje služby společnost ASANA Control  s. r. o. ze Zlína. Je svým zákazníkům k dispozici nepřetržitě a řeší problémy ve všech oborech činnosti – v potravinářství, zemědělství, veterinárních provozech, v komunální sféře i ve zdravotnictví.