Dokáží prodloužit životnost betonové konstrukce

Nasanaci betonových konstrukcí, stříkané betony, sanace čističek odpadních vod, vodojemů, mostů, opěrných zdí, budov a stadionů se specializuje už od roku 1994 společnost Rekocentrum Svitavy, s. r. o. Konstrukce zesiluje pomocí technologie Helifix, uhlíkových lamel a tkanin. Tvoří průmyslové podlahy ve výrobních halách, v parkovacích domech, garážích a v potravinářských provozech. Dále provádí opravu železobetonových konstrukcí jeřábových drah, silážních a senážních žlabů. Na veškerou činnost má potřebné certifikáty a oprávnění, nabízí komplexní služby od návrhu až po samotné stavební práce.  Jejími zákazníky byla Národní technická knihovna Praha, ČOV Nový Bydžov, ACS Dukla a řada dalších společností. Při sanaci betonových a železobetonových konstrukcí se Rekocentrum Svitavy zaměřuje nejen na skelety budov, mostů, tunelů a opěrných zdí, ale také na rekonstrukce sportovních stadionů, plaveckých bazénů a zemědělských objektů. Při opravě se často provádí odvlhčení zdí a dělají se nové podlahy.

Z betonu jsou vybudované vodojemy, čistírny odpadních vod, úpravny pitné vody, požární nádrže, havarijní jímky a další vodohospodářské stavby. Voda a zub času provozovatele nutí sledovat jejich technický stav a v případě potřeby tyto stavby co nejdříve opravit, protože havárie by mohla způsobit nedozírné následky. Rekostav má k dispozici odbornou diagnostiku, s jejíž pomocí dokáže navrhnout technolgický postup opravy. K opravám a rekonstrukcím používá certifikované technologie, inovativní postupy a špičkové materiály firem BASF, Mapei, Sanax, Sika, Master Builders, CPD a Redrock. Služeb svitavské firmy mohou využít i ti, kteří potřebují zesílit nosné konstrukce, stabilizovat svahy a vystavět opěrné zdi pomocí stříkaného betonu. Tato technologie nevyžaduje bednění, je rychlá a umožňuje nanést silnou vrstvu v jednom kroku. K zesílení konstrukcí se používají také uhlíkové lamely a tkaniny, které omezují vznik smykových trhlin a zvyšují ohybovou pevnost. Obalení podpěrných sloupů uhlíkovou tkaninou zvýší prostorovou tuhost konstrukce. Lité podlahy a ochranné nátěry jsou vhodné jak pro průmyslové provozy, parkovací domy a sklady, ale také pro garáže a sklepy v rodinných a bytových domech. Vynikají snadnou údržbou, vysokou odolností a chrání stropní konstrukce před posypovými solemi a chemikáliemi. Na přání klienta lze udělat i barevný nebo antistatický povrch.