GEOSAN pro vodu, voda pro život

Brněnská společnost GEOSAN spol. s. r.o. se zabývá ochranou a sanací podzemních vod, za použití nejlepších technologií. Vznikla v roce 1991 a její zakladatelé se jako jedni z prvních v bývalém Československu podíleli na odstraňování ekologických havárií, především na podzemních vodách. Firma si i v současnosti zachovala kontinuitu v řešení této problematiky a předmět své činnosti rozšířila o nové technologie, související s činností v životním prostředí. Spolupracuje s takovými organizacemi jako je např. GEOtest, AQUATEST a ENVI-AQUA, jejím významným partnerem v oblasti technologií je německá společnost OMROS a odběrateli společnosti DEKONTA, HEXION, sklady a čerpací stanice Benziny, Fosfa, PARAMO a další.

Zásadou pracovníků společnosti GEOSAN je být v pravý čas tam, kde je potřebují a kde nabídnou žádané. Její služby vždy byly, jsou a budou rychlé, kvalitní a šetrné k životnímu prostředí.

Nabízí služby a technologie které zajišťují život ve stojatých a tekoucích vodách, například provzdušňování vodních ploch v konkrétních lokalitách nebo i na velkých plochách, kdy se s minimální spotřebou elektrické energie do vodních ploch dávkuje přesné množství chemikálií. Také dodává kompletní technologie pro vodovody a kanalizace. K budování vodního zdroje nabízí veškerou technickou dokumentaci a zajišťuje povolovací procesy. U instalovaných technologií poskytuje servis a věnuje se i intenzifikaci čistíren odpadních vod.

Ze strany zadavatelů jsou stále častějším požadavkem kontinuální monitorovací systémy při procesu čerpacích zkoušek. Umožňují zaznamenat jejich průběh pomocí automatických měřících stanic a zadavatelé tak získají detailní informace.

GEOSAN provádí dekontaminaci stripováním, ventigem, sanaci podzemních vod kontaminovaných ropnými uhlovodíky a také odstraňování železa a manganu z vody a certifikované odběry vzorků vod.

Dekontaminace stripováním je metoda, která využívá možnosti převést znečišťující látky do vzdušné fáze a zachytit na regenerovatelný sorbent. Metoda ventigu je často efektivnější než klasická sanace vody. Znečištění podzemních vod ropnými uhlovodíky je častým problémem zejména v průmyslových objektech, na železnici a čerpacích stanicích PHM.