Hydraulická čerpadla opraví ve Slušovicích

Porouchalo se vám hydraulické čerpadlo nebo hydromotor? Ve firmě PEDKOV ve Slušovicích vám ho opraví. Tato firma se opravami hydraulických čerpadel a hydromotorů zabývá od roku 1994, a to jak domácí, tak zahraniční výroby. Po domluvě je možné si nechat opravit výrobky Jihostroje Velešín, Tos Rakovník a Tos Vrchlabí, ZTS Dubnice, Orsta, Char-Lynn, Vickers, Linde, Volvo, Hydrocar i další. Jsou to čerpadla zubová s vnějším a vnitřním ozubením, pístové axiální se stálým geometrickým objemem a regulační, pístová radiální čerpadla a hydromotory, lamelová čerpadla a hydromotory i čerpadla s orbitovým pohybem. Zakázky je možné vyřídit osobně nebo po telefonické domluvě zaslat k opravě prostřednictvím zásilkové služby.

Zubová čerpadla s vnitřním ozubením jsou objemová čerpadla, která využívají sestavu rotoru a vloženého kola pro vytvoření průtoku. Sestava je oddělená, využívá přilehlý půlměsíc mezi vnitřním a vnějším ozubením. Otáčením vloženého kola se v prostorech vytvořeným půlměsícem dopravuje v mezerách zubů kapalina k výtlaku. Zubové čerpadlo je vhodné pro viskózní kapaliny jako olej, bitumen, tuky, sirupy, čokoláda a živice. Čím je vyšší viskozita produktu, tím vyšší je účinnost pracovního principu tohoto čerpadla. Zubové čerpadlo s vnitřním ozubením je samonasávací a funguje na principu přesunování čerpaného produktu. Tok kapaliny zajišťují dva rotory, vnější rotorové ozubené kolo a vnitřní vložené kolo. Když se rotorové kolo začne otáčet, pohybuje se vložené kolo v jeho zubech a posunuje čerpaný produkt k výtlaku. K tomuto posunování dochází v prostorech mezi zuby. V komoře čerpadla je dále půlměsíc, který uzavírá volný prostor mezi zuby. Když se ozubená kola zatahují, kapalina se pomalu vytlačuje z čerpadla. Pístomembránová čerpadla se hodí pro vysokotlaké aplikace a vyznačují se velkou energetickou účinností, umožňují i čerpání médií s obsahem pevných částic.