Když se rekonstrukce nevyplatí

Problémy starších domů jsou nejčastěji ve střechách, v hydroizolacích a na stěnách. Domy je třeba také zateplit a stará okna vyměnit za tepelně izolační. Do bourání se většinou nikomu nechce, ale některé budovy jsou v takovém stavu, že je levnější je odstranit a postavit na jejich místě nové. Mnohých závad starších budov se zbavíme jen obtížně, zvláště když jde o problémy s vlhkostí a statikou. Dříve se domy izolovaly pouze lepenkou nebo vůbec ne, mnohé staré domy nemají ani základy. Jsou v nich vlhké stěny, zasažené plísněmi, a od bydlení v takových domech odrazuje všudypřítomná zatuchlost. Statické poruchy mohou souviset se založením staveb, někdy jde o důsledky stáří, nedostatečné péče a dlouhodobé neobydlenosti. Za příčinou prasklin ve stěnách může být i poškozená střecha nebo nefunkční okap. Některé závady jsou dobře skryté a přijdeme na ně až po razantním zásahu do stavby. Musíme se potom rozhodnout, zda starý dům zachránit a investovat do jeho rekonstrukce nebo přistoupit k demolici.

Demolice by měla proběhnout bez zátěže okolí hlukem a prachem, nesmíme také poškodit sousední stavby. Proto je demolici lepší svěřit profesionálům s proškoleným personálem a moderními technologiemi. Demolici je třeba dobře připravit a naplánovat. Objekt se musí vyklidit, okna a dveře zbavit skleněných výplní a vybourat rámy. Sklo a jiné ostré předměty se vybírají ručně a ukládají se tak, aby nedošlo k úrazu. Demolice potom pokračuje bouráním stropů, vnitřních příček a schodišť. Další přijdou na řadu venkovní zdi. Bourají se vždy z venkovní strany objektu tak, aby nemohlo dojít k žádnému ohrožení. Nakonec se bourají základy a okolní plochy. Odpad se odváží na skládky, pokud ho chce majitel objektu dále využít, drtí se a třídí na místě. Z odpadu se potom stává stavební materiál, drtě slouží jako náhrada kameniva, písku a štěrku pro terénní úpravy.

Demolice, zemní, výkopové a stavební práce provádí firma Ladislava Dolenského se sídlem v Benešově u Semil. Nabízí kvalitu, rychlost provedení a dobré ceny.