Kvalitní osivo představuje důležitou součást pěstitelského úspěchu: Čím se řídit?

Zdravé a vitální osivo představuje důležitou podmínku pro realizaci výnosového potenciálu rostliny. Jak pořídit takové, které bude skutečně kvalitní a co kvalitu určuje?

Co se skrývá pod pojmem kvalitní osivo

Osivo představuje první pomyslný článek v řetězci pěstování. Semena rostlin slouží k přenosu genetické informace z generace na generaci a představují tedy i prostředek zachování kontinuity rostlinného druhu a odrůdy. Mimořádně důležitá je tak především jejich kvalita.

Tímto pojmem se rozumí souhrn vlastností a ukazatelů zařazených pod pojem jednak semenářská hodnota a jednak biologická hodnota. Biologická hodnota vyjadřuje vnitřní vlastnosti osiva, které jsou dány kvalitou živé hmoty semen. Odráží genotypově zakódované vlastnosti odrůdy a je modifikována prostředím, ve kterém bylo osivo vypěstováno, jejich vzájemnou interakcí a vlastní technologií výroby osiva.

Semenářská hodnota je vyjadřována vlastnostmi biologickými, fyzikálními, a mechanickými, které lze změřit laboratorním rozborem vzorku osiva. Nejčastěji se vyjadřuje pomocí klíčivosti, čistoty a hmotnosti tisíce semen.

Podle čeho poznat kvalitního producenta osiv

Základní hodnotou vyjadřující kvalitu osiva je klíčivost. K dalším vlastnostem patří i zdravotní stav nebo pravost a čistota odrůdy. Ve výsledku všechny tyto aspekty zásadním způsobem podmiňují celkovou rentabilitu rostlinné produkce. Méně kvalitní osivo negativně ovlivňuje jednak výnosy, ale mnohdy i kvalitu produkce.

Semenářství jako obor vyžaduje jednak potřebné znalosti, ale i dovednosti a pečlivost. Společnost zaměřena na produkci osiv by tak měla vždy být schopna pokrýt ucelenou semenářskou činnost. To platí i pro značku Trio – D, s.r.o.

Ta v současné době již působí více než 31 let na trhu. V současné době intenzivně spolupracuje se šlechtiteli osiv a zaměřuje se na produkci plodin, jako je kukuřice, řepka nebo slunečnice. Aktuální novinky pro letošní rok si mohou klienti prohlédnout v novém katalogu osiv pro podzim 2024.