Moderní a efektivní vytápění tepelnými čerpadly

Tepelná čerpadla jsou topná zařízení, která část své energie berou z okolního prostředí – ze vzduchu, z vody a ze země. Pracují na podobném principu jako ledničky a majitelům nemovitostí poslouží k vytápění stejně dobře jako klasické plynové kotle, kotle na uhlí nebo elektrokotle, ale jsou mnohem úspornější. Kdo by si chtěl pořídit kvalitní tepelné čerpadlo s dlouhou životností kolem patnácti až dvaceti let, měl by se obrátit na českou firmu TC Mach. V oboru je aktivní už od roku 1995, její čerpadla mají moderní design, patentovaný systém odtávání a uživatelům umožňují vzdálený přístup a nastavení zařízení přes internet. Technické řešení odtávání spočívá v použití svou výparníků, které mají svoje dva nezávislé chladivové okruhy. Jeden slouží pro vypařování chladiva, druhý pro odtávání kapalným chladivem. Když dochází ke zvýšené námraze, za provozu se příslušný směr kapalného paliva zavře a otevře se elektronický ventil, který zajistí přívod kapalného paliva před namrzlý výparník ke vstřikovacímu ventilu druhého výparníku.

Tepelná čerpadla Brno vyrábějí a instalují čerpadla typu vzduch/voda, voda/voda a země/voda do rodinných domů, komerčních objektů i v průmyslu. Kdo si vybere tepelné čerpadlo vzduch/voda, získá vnější jednotku, která mimo nemovitost nasává vzduch, odebírá z něj tepelnou energii a vypouští ho do okolního prostředí. Vnitřní jednotka je umístěná uvnitř a zabezpečuje výrobu topné a teplé užitkové vody. Čerpadla pracují spolehlivě i při velmi nízkých venkovních teplotách a přísun tepla zajišťují v průběhu celého roku. Základ tepelného čerpadla země/voda tvoří několik set metrů dlouhá plastová trubka neboli zemní kolektor. V ní cirkuluje nemrznoucí směs, která se průchodem zemí ohřívá o několik stupňů a putuje do výměníku tepelného čerpadla, kde se ochladí. Ochlazená směs zamíří do kolektoru k opětovnému zahřátí a celý cyklus se neustále opakuje. Pro systém voda/voda je tepelným zdrojem povrchová, podzemní nebo spodní voda. Voda prochází výměníkem tepelného čerpadla, kde se z ní získává část tepla a zase se vrací zpět do země.  Důležitou podmínkou je vhodný terén k vybudování soustavy studen, ale pokud je splněn, zákazníci dávají tomuto řešení přednost, protože jde o nejúčinnější typ tepelného čerpadla.