Na břehu velkého jezera

Necelých sedm kilometrů od Litoměřic najdeme mezi tokem řeky Labe a Žernoseckým nebo také Píšťanským jezerem nevelkou obec Píšťany. Její počátky sahají až do 11. století, první zmínka o tamní tvrzi se objevila v zakládací listině litoměřické kapituly za vlády Spytihněva II. v roce 1057. Píšťany měly pravděpodobně souvislost s někdejším brodem přes řeku Labe. Samotný název obce má původ v písku s významem „ves obyvatel písků či místa písčitého“. Pojmenování obce úplně koresponduje s její polohou, protože se tady v minulosti těžil písek velmi intenzivně a ve velkém množství. Díky tomu se dnes obec rozkládá na břehu velkého jezera. Motiv písku a vody se objevuje i ve znaku obce, a to v jeho spodní části. V horní je vyobrazen dvouocasý zlatě korunovaný lev. Tato část štítu je odvozena od znaku Litoměřic, které bylo dominantním vlastníkem obce tři sta let, od roku 1550 až do roku 1850.

Voda život v obci ovlivnila už mockrát, naposledy povodně přinesly do obce zkázu v roce 2002. Lidé museli přistoupit k obnově a rekonstrukci svých domů, roky po řádění živlů však nebyly nijak jednoduché. Obecní úřad na webových stránkách Píšťan proto zveřejnil podrobný povodňový plán. Řeší opatření, která by napomohla odvrátit nebo alespoň zmírnit povodňové škody, a podrobně uvádí jednotlivé úkoly a opatření k ochraně obce.

Turisty obec přitahuje hlavně v letních měsících, a to díky místnímu jezeru, vyhledávanému ke koupání, odpočinku a opalování na písčitých březích, připomínajících mořskou pláž. Na jezeře jsou tři malé ostrovy, do jezera zasahují dva výběžky pevniny.  Na severním konci je jezero spojeno s asi 300 metrů dlouhým průtokem s řekou Labe.  Poblíž pláže je loděnice, hotel s krásným výhledem na vodní hladinu a restaurace. Jezero leží na trase cyklostezky, dobré spojení je sem vlakem. Do nedalekých Lovosic je možné dojet přívozem na lodi Tramín.