Na uhašení ohně kbelík s vodou nestačí

Požáry vznikají nečekaně, kdo s nimi už nějakou zkušenost má, potvrdí, že je pozdě se shánět po prostředku na uhašení, když se plameny rozhoří. Podle vyhlášky je nezbytné mít hasící přístroje v rodinných domech, postavených po roce 2008, bytových domech, ubytovacích zařízeních, garážích a prodejních stáncích. Hasiči radí pořídit si hasicí přístroj do každé domácnosti, protože relativně levné vybavení pomůže zachránit velké hodnoty.

Prodejem, kontrolou a servisem hasicích zařízení, požárních vodovodů a požárních dveří se zabývá východočeská firma Fire-tech. Její pracovníci rádi poradí, který typ hasicího přístroje je pro konkrétní objekt nejvhodnější, pomohou i s výběrem kouřových požárních hlásičů a bezpečnostních tabulek. Do každé domácnosti a garáže se hodí přístroj s obsahem jednoho kilogramu prášku typu ABC, který lze použít na pevné, kapalné i plynné hořlavé látky. Výkonnější model obsahuje dva kilogramy téhož typu prášku, dokázal by uhasit i požár osobního auta. V zemědělství, v průmyslu, v obchodech, nemocnicích a dalších budovách se nejčastěji vyskytuje práškový hasicí přístroj s obsahem šest kilogramů.  Dá se použít i na elektrické zařízení s napětím do 1000V. Do novostaveb je povinný hasicí přístroj s obsahem šesti kilogramů prášku ABC 34A se schopností 183B.

Do kanceláří, kde je výpočetní technika, do drogerií a lékáren se pořizují hasicí přístroje obsahující dva kilogramy zkapalněného oxidu uhličitého. Hasící látka se po použití odpaří a hašené věci nezničí. Větší verze s obsahem pěti kilogramů oxidu uhličitého se kupuje do počítačových center, trafostanic, obchodů, kuchyní, strojoven výtahů, potravinářských a dalších provozů. Na hašení dřeva, papíru, sena, slámy, textilu a dalších pevných organických látek se používá vodní hasící přístroj s devíti kilogramy vody a mrazuvzdornou přísadou. Na hašení začínajících požárů pevných látek, ale také benzínu, nafty, rozpouštědel a barev postačí hasicí sprej Pyrocom.