Napít se vody bez obav

Bez vody není život, o pitné to platí dvojnásobně. Pokud je nekvalitní, má nevhodné chemické parametry jako je tvrdost, obsah železa, manganu, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a dalších látek, situace ještě není tak vážná. Mírné překročení povolených hodnot vážné poškození zdraví těm, kdo vodu pijí, nezpůsobí. Horší situace nastane při používání vody s mikrobiální kontaminací.  Přítomnost zdraví poškozujících organismů ve vodě vyžaduje okamžitý zásah. Nejdříve je nutné zabránit vnější kontaminaci. Studnu je třeba přikrýt, vyčistit, postarat se, aby do ní nepronikala povrchová voda. Pokud je znečištěna spodní voda, která studnu zásobuje, a to kvůli blízkosti septiku, žumpy, trativodu, hnojeného pole nebo jiného zdroje, je situace obtížná a bez odstranění zdroje znečištění problematická. Takovou vodu nemůžeme ke konzumaci vůbec používat nebo ji musíme upravovat. Jedním řešením je nepraktické a nákladné převařování vody, dalším je dezinfekce kapalnými chlorovými preparáty. Přidávání roztoků s chlorem však způsobuje nepříznivou chuť a zápach vody. Se skvělým řešením přišla firma Aqua Plus s. r. o., která se úpravou vody zabývá už od roku 1992.

Do keramické patrony v soupravě Aquawell Extra se nasype dezinfekční činidlo, patrona se vloží do perforovaného krytu a zavěsí do vody ve studni. Voda průběžně vyplavuje aktivní složku dezinfekčního činidla, to se v dostatečné koncentraci rozptýlí ve vodě a celý objem vody ve studni, včetně jejích stěn, se neustále dezinfikuje a likvidují se bakterie. Keramická patrona může sloužit řadu let, jedna dávka dezinfekce vydrží až tři měsíce.

Firma Aqua Plus vyvinula i další  zařízení na speciální úpravu vody, například Aquacalk, která zabraňuje usazování vodního kamene a likviduje staré usazeniny. Souprava na dezinfekci vody Aquasteril je neocenitelná, když potřebujeme nezávadnou vodu v nouzových podmínkách. S úspěchem byla použita po zemětřesení v Iránu, na Srí Lance, v Indonésii a Pákistánu. V současné době ji firma prostřednictvím Českého červeného kříže dodává na Ukrajinu.

Aqua plus se zabývá také vývojem a výrobou úpraven vody pro farmaceutický a potravinářský průmysl, pro zdravotnická zařízení, provádí výzkum a vývoj technologií k odstranění organických látek ropného původu z pevných povrchů.