Nepodceňujte kontrolu elektrických zařízení

Revize pro připojení elektroměru, výchozí i pravidelné revize elektrických zařízení provádí podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-06 v Českém Krumlově a jeho okolí firma Revize elektro Pavla Perníka.

ČSN 33 1500 je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Platí pro všechna zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, zvířata, majetek a okolní prostředí. Účelem revize je ověřit stav zařízení z hlediska bezpečnosti. Lhůty revizí jsou u elektrických zařízení stanoveny podle druhu prostředí a umístění. V běžném prostředí se revize provádějí po pěti, ve studeném, horkém a vlhkém pro třech letech. V prostředí s extrémní korozní agresivitou je však třeba vše kontrolovat jednou ročně. Revize hromosvodů se provádějí podle druhu objektu, a to po dvou nebo čtyřech letech. ČSN 33 2000 je zaměřena na provádění výchozích a pravidelných revizí elektrických instalací. Nevyhoví ty instalace, které jsou natolik zastaralé, že ohrožují zdraví, jsou nebezpečné životu nebo ohrožují bezpečnost věcí.

Provádět eletrorevize patří k základním povinnostem provozovatelů elektrických instalací, spotřebičů a hromosvodů. Týkají se bytů, rodinných domů, rekreačních objektů i firem. Pokud pracovníci při revizi zjistí nedostatky, jsou připraveni zajistit opravu elektroinstalace a jističů, vyměnit zásuvky a vypínače ve starších bytech, včetně panelových. Nainstalují svítidla, podlahové topení, připojí spotřebiče jako jsou varné desky a elektrické pečící trouby, navrhnou a provedou výměnu konvenčního osvětlení za úsporné LED. Ve starších bytech, rodinných domech a na stavbách vymění staré rozvaděče za nové, udělají návrh a provedou výměnu starých rozvodů při rekonstrukci nemovitostí. Veškerou práci odvádějí kvalifikovaní a zkušení pracovníci, kteří ručí za bezpečnost, dodržují domluvené postupy a v případě potřeby vystaví osvědčení.