Obec Vrdy

Obec Vrdy se nachází na Kutnohorsku, necelých šest kilometrů od Čáslavi. Vrdy jsou historickým i současným centrem oblastí na rozhraní Středočeského a Pardubického kraje, pro kterou zprostředkovávají  řadu služeb, například poštu, praktického lékaře, mateřskou a základní školu. Vrdy se rozkládají se na rozloze 1848 hektarů a žijí v nich skoro tři tisíce obyvatel. Součástí obce jsou vesnice Dolní Bučice, Horní Bučice a Zbyslav.

Nejstarší doklady pravěkého osídlení okolí obce pocházejí z mladší doby kamenné. První písemná zmínka o obci je až z roku 1307 v zakládací listině Oldřicha Z Lichtenburka. Místní jméno Vrdy souvisí s vodou nebo řekou a znamená místo, kde byla řeka kdysi přehrazena, poněvadž se často rozvodňovala. V období první republiky v obci panoval čilý stavební ruch, v roce 1923 se začal stavět železobetonový most přes řeku Doubravu, byla opravena radnice, zvonice a vydlážděna cesta a chodník na návsi. Po druhé světové válce bylo nutné poničené domy znovu opravit a vybudovat veřejné plochy.

S povodněmi se obec Vrdy potýká dodnes, v roce 2017 byla přijata protipovodňová opatření, v rámci kterých byl instalován lokální varovný systém. Dalším dobrým počinem bylo zřízení technických služeb se samostatnou působností. Starají se o čistotu v obci, udržují veřejnou zeleň, pohřebiště, spravují tělovýchovná a sportovní zařízení a vykonávají i řadu dalších veřejně prospěšných prací. Jejich pracovníci se rozhodně nenudí, pravidelně sekají trávu na přibližně patnácti hektarech travnatých ploch, svážejí bio odpad, v obci uklízejí, v zimě udržují komunikace. V objektu bývalé sokolovny provozují bowlingové centrum a saunu. Sídlí v budově obecního úřadu.

Obec má velmi dobrou dopravní dostupnost, prochází jí silnice první třídy z Čáslavi do Chrudimi, jednokolejná regionální železniční trať z Čáslavi do Třemošnice a zajíždí sem i autobus.