Plasty se dají roztavit a znovu využít

Průmysl produkuje spoustu plastů, obklopují náš prakticky všude. Některé se dají recyklovat a znovu využít, například  k výrobě obalových fólií, lahví, víček, varných sáčků, stavebních jímek, zásobníků, přepravek, pružných obalů, tub, lepících pásek a dalších předmětů. Recyklace je nejen ekologická, protože šetří přírodní zdroje, ale také ekonomická. Není tajemstvím, že ceny primárních surovin na výrobu plastových výrobků stále rostou a možnost využívat plastové regranuláty firmám šetří náklady.

Regranulace termoplastů je hlavní činností společnosti Damaro HD s. r. o. Plastové odpady vykupuje a nové plastové granule vyrábí na regranulační lince Erema, která patří k nejmodernějším špičkovým modelům tohoto výrobce. Technologie výroby umožňuje přímou granulaci na velikost osm až dvanáct milimetrů, plastový odpad není třeba předem drtit. Linka je schopna granulovat materiály jako jsou vlákna, textilie a další. Hotové výrobky se balí do Oktabinů nebo BigBagů o hmotnosti od 500 do 1200 kilogramů v závislosti od druhu materiálu nebo požadavku zákazníka. Ke každé dodávce zákazník dostane certifikát jakosti, získaný pomocí laboratorního plastometru Dynisco. Vzorky z dodávek se archivují minimálně dva roky. Každý atest má několik parametrů – hustotu, MFI, rychlost tečení, napětí v mezistřihu, viskozitu, datum, čas a teplotu.

Společnost Damaro HD se regranulaci věnuje už od roku 2010, zaměřuje se zejména na výrobu polypropylenu (PP), polyetylenu s nízkou hustotou (LDPE), polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE) a dalších materiálů. Od roku 2017 je firma nositelem Certifikátu Managementu kvality dle norem ISO 9001:2015. Regranulát je schopna vyrábět na základě individuálních požadavků zákazníka, a to zejména na požadovaný index toku taveniny, barvení a použití plniv. Součástí výrobní linky je dávkovací zařízení Brabender, které umožňuje aplikovat různá barviva a plniva s procentuální přesností. Regranulát se vyrábí z čistých technologických odpadů, jakékoliv nečistoty se při vstupu suroviny do recyklační linky odstraňují.