Pohřební služba oceněná znakem kvality

Pro občana je obtížné orientovat se v nabídce služeb jednotlivých firem. V pohřebnictví je situace o to složitější, že objednatel pohřbu je zpravidla nejbližším pozůstalým zemřelého, je zlomen žalem a případné nedostatky dokáže posoudit až po obřadu, kdy náprava už není možná. Sdružení pohřebnictví proto oceňuje ty nejlepší pohřební ústavy znakem kvality a vytvořilo takový kontrolní systém, který provozovatele pohřebních, hřbitovních a kremačních služeb vede ke zlepšování kvality jak z profesního hlediska, tak spokojenosti zákazníků. Znak kvality je propůjčován na dobu dvou let, po druhém propůjčení na tři roky. Nedodržení stanovených zásad může po namátkových a plánovaných kontrolách vést až k odnětí znaku. Pohřební ústav Františka Krejčího z Bruntálu patří k těm ústavům, které znak kvality dostaly.

Tato pohřební služba Bruntál má dlouholetou tradici, byla založena v roce 1991, její zakladatel se v oboru pohřebnictví pohybuje už od roku 1975. Postupem času si vybudoval vlastní zázemí, přešel z pronajatých prostor do vlastních. V současné době má svou objednávkovou kancelář, budovu Pietní oázy s chladícím a mrazícím zařízením, se skladem a garážemi pro pohřební vozidla. Mnoha úpravami prošla Kaple sv. Michala, kde se odehrávají smuteční obřady. Kaple sv. Michala je osmiboká stavba se sakristií a helmicovou střechou. Byla postavena jako hřbitovní v roce 1674 pravděpodobně architektem Carlem Fontanou, v roce 1976 byla upravena na smuteční síň.

Pohřební ústav zajišťuje nepřetržitou pohotovost pro odvoz zesnulých, pohřeb, kremaci, výkop hrobu, smuteční květiny, tisk parte a rozloučení ve smuteční síni nebo kostele včetně služeb řečníka, hudby a fotografa. Kromě toho prodává zboží jako jsou urny, svíčky a památeční sklo. Vyřídí také vše, co je spojené s matrikou a vystavením úmrtního listu.