Pojištění pomůže zvládnout obtížné situace

V životě každého z nás existují rizika, na která je třeba se připravit. Nikdy předem nevíme, kdy nastanou, ale je rozumné se pojistit. Smyslem pojištění je zejména krýt výpadek finančních příjmů a zajistit se na další životní etapu. Správné pojištění by mělo krýt hlavně závažná rizika, pojistka by rovněž měla reagovat na naše měnící se potřeby. Úmrtí blízké osoby je zdrcující hlavně emočně, ztrátu člověka nelze nijak vyčíslit, ale pokud má zemřelý rodinu, pojištění pomůže nahradit výpadek jeho příjmů. Pojištění smrti je důležité zejména pro živitele rodin, matky samoživitelky a osoby s většími závazky. Není tolik důležité pro mladé lidi bez závazků nebo finančně zajištěné lidi. Pokud v rodině zemře živitel, je nutné brát v úvahu zachování životního standardu dětí asi na dobu pěti let. Stejně tak je rozumné pojistit se pro případ ztráty zaměstnání nebo závažného onemocnění. Pojištění je celá řada, k životnímu lze i zařadit cestovní, které nám v případě úrazu nebo onemocnění v zahraničí dokáže zachránit desítky tisíc korun z rodinného rozpočtu. Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání je důležité pro ty, kterým jsou v zaměstnání svěřeny přístroje vysoké hodnoty nebo je výkon povolání spojen s hmotnými rizikem. Povinné je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, doporučuje se uzavřít havarijní pojištění, případně si zajistit asistenční služby. Pojistit lze i další majetek jako jsou nemovitosti, a také zvířata, plodiny nebo lesy.

S pojištěním ve všech sférách života občanům i právnickým osobám pomohou spolehliví pojišťovací makléři. V Českých Budějovicích nabízí silné a stabilní partnerství v oblasti pojištění společnost Petřík Brokers. Byla založena v roce 1997, v současné době má obchodní kanceláře také v Písku, Táboře, ve Strakonicích, ve Vodňanech, Havlíčkově Brodě a Třeboni.