Pomáhají společnostem prosperovat

V roce 2017 se společnost Intrum stala po spojení s firmami Lindorff a Intrum Justitia vedoucí světovou společností na vymáhání pohledávek. Podniká ve 24 zemích Evropy a Latinské Ameriky, pracuje pro ni více než deset tisíc zaměstnanců. V rámci světové ekonomiky má Intrum přístup k místním zákonům, nařízením a normám. Světové působení v kombinaci s místními znalostmi pomáhá porozumět podnikání klientů a samotné situaci jejich zákazníků. Díky pomocné síti 160 partnerů jsou služby Intrum dostupné po celém světě. Intrum nastavuje cestu ke zdravé ekonomice pro jednotlivce, firmy i společnost jako takovou. Intrum zastává názor, že hrazení plateb firmám a organizacím včas je předpokladem pro jejich nepřetržitý růst a rozvoj.

Zaměstnanci společnosti Intrum jsou vyškoleni pro pomoc zákazníkovi a mají k dispozici nástroje, které podporují důvěryhodný a otevřený dialog. Dokáží navést zákazníky na správnou cestu a pomoci jim vše vyřešit tak, aby se z nich opět stali rentabilní partneři. Intrum hovoří se studenty, kteří zapomněli zaplatit fakturu a nemají tušení, že se dostali do dluhu, se staršími páry, které jsou ve finančním prodlení a potřebují při platbách pomoci se stanovením priorit, a také se samoživitelkami, které sotva vyjdou s penězi. Intrum pečlivě a individuálně analyzuje finanční situaci každého dlužníka, pracuje pro malé i velké společnosti, pro organizace a vládní subjekty ve všech odvětvích s cílem získat neuhrazené pohledávky a podpořit tak podnikání. Intrum poskytuje širokou nabídku služeb včetně úvěrových informací, vykoupení pohledávek, platební a fakturační služby a analýzy spotřebitelského chování. Když klienti pošlou případ, Intrum ví, že potřebují své peníze rychle a spolehlivě. Neméně důležité ale je, aby se zákazníci ke klientovi vrátili. A to si ve společnosti Intrum všichni uvědomují, snaží se především zmírnit napětí a znovu navázat vztah. Jsou hrdí na to, jakým způsobem vedou etické podnikání a usilují o inovace a pracovní efektivitu ve svém odvětví.