Poslední rozloučení důstojně a klidně

Už čtvrt století působí na Trutnovsku Pohřební služba Aura. Provádí smuteční obřady jak církevní, tak civilní, a to po celé České republice. V případě potřeby vyjíždějí vozidla Aury pro zesnulé i do zahraničí. Služby, poskytované touto pohřební službou, jsou komplexní. Pracovníci firmy jsou nepřetržitě 24 hodin denně, od pondělí do neděle, i ve svátky, připraveni se postarat o odvoz zesnulého. S příbuznými se domluví na rozsahu poskytovaných služeb, na počkání zdarma vytisknou parte, připraví smuteční obřad s hudbou, květinovou výzdobou a proslovem smutečního řečníka. Pozůstalí si mohou věnce nechat vyrobit nebo je zapůjčit, vybrat si hudbu živou nebo reprodukovanou. V pohřební službě je připravený široký sortiment rakví. Pokud si rodina přeje pohřeb s kremací, je rakev odvážena do třicet kilometrů vzdálené Jaroměře. Na pohřeb do hrobu Aura zajistí nosiče a další řemeslníky, kteří hrob vyrobí nebo stávající opraví. V kanceláři v Palackého ulici se prodávají veškeré hřbitovní doplňky. Pokud pozůstalí z nějakého důvodu nemohou kancelář pohřební služby navštívit osobně, pracovníci Aury přijedou do jejich bydliště a vše potřebné domluví v domácím prostředí.

Smrt člověka přináší rodině vždy velkou bolest, a to nejen v případech náhlých a nečekaných úmrtí, ale i tehdy, když konec života přijde po dlouhé a nevyléčitelné nemoci. Příbuzní chtějí zesnulému vzdát úctu a důstojně se s ním rozloučit. Proto oceňují pietu a ohleduplnost, jakou jim pracovníci pohřební služby Aura prokazují, a to od momentu převozu zesnulého až po jeho uložení do hrobu. Obřady jsou pečlivě naplánované, aby vše probíhalo hladce a plynule. Převoz zesnulého z domácnosti je zajišťován po ohledání lékařem a vystavení nezbytného potvrzení. Pohřební služba se o vše postará i tehdy, když dojde k úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo na veřejnosti.