Postarají se o vaše bezpečí

Fyzickou ostrahu objektů, úklidový servis a údržbu budov, bezpečnostní technologie a ochranné a detektivní služby nabízí svým klientům společnost USIR, s. r. o. s provozovnami v Kladně a Praze.

Je připravena střežit průmyslové objekty, stavební plochy a stroje, logistické areály, administrativní budovy, hotely, bytové domy a recepční službou, obchodní centra a další objekty. Její zaměstnanci jsou plně odborně způsobilí k výkonu bezpečnostních služeb, jsou to bezúhonní držitelé profesní kvalifikace Strážný. Znají veškeré směrnice, umějí postupovat při zásahu složek Integrovaného záchranné systému a dokáží poskytnout první pomoc. Podle požadavku klienta lze pracovníky ostrahy vybavit střelnou zbraní, radiostanicí, mobilním telefonem, tonfou, kontrolním systémem prokazatelnosti pochůzek,výstrojí a případně i služebním psem. Strážní mohou službu vykonávat v uniformě i v civilním oděvu. A jak taková spolupráce s firmou USIR vypadá? USIR zpracuje detailní bezpečnostní projekt, závazná pravidla pro fyzickou ostrahu objektu, přidělí zaměstnance pro výkon ostrahy a v případě požadavku také kamerové systémy, elektronické požární a zajišťovací systémy. Elektronický zabezpečovací systém pořídí krátký videozáznam v případě narušení objektu, přenese ho na pult centralizované ochrany agentury a tam ho operátoři vyhodnotí. V případě potřeby na místo vyšlou bezpečnostního pracovníka nebo zásahovou jednotku.

Firma USIR je držitelem systému managementu kvality ISO 9001, je dostupná na telefonu 24 hodin sedm dní v týdnu, fyzickou ostrahu vykonává na území celé České republiky profesionálním týmem, složeným z bývalých policistů. Zajišťuje také pravidelný a jednorázový úklid administrativních budov, kanceláří, hotelů, sportovních areálů špičkovou úklidovou technikou a značkovými čistícími prostředky. Součástí úklidové služby je doplňování hygienického materiálu a odklízení odpadků. V rámci venkovního úklidu provádí údržbu pěších komunikací, veřejných zelených ploch i městského mobiliáře. Společnost USIR je schopna zajistit i ozbrojený doprovod vozidla, osobní ochranu a bezpečnostní dozor při pořádání různých společenských, kulturních a sportovních akcí. Využitím služeb této bezpečnostní agentury si klient zajistí náhradní plnění, díky čemuž ušetří nemalé finance.