Pracovat lze i se zdravotním postižením

Společnost DUKO s. r. o. zaměstnává více než padesát procent osob se zdravotrním postižením. Její chráněná dílna nabízí stálým partnerům a dalším subjektům včasné uzavření smluv o spolupráci na náhradní plnění. Náhradní plnění je poskytováno s komplexním servisem a právním poradenstvím. Partneři se na Duko mohou obrátit se svými potřebami a společnost jim vždy navrhne optimální řešení. Pro pojem zaměstnávání osob se zdravotním postižením je důležité ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který říká, že zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců. Povinný podíl činí čtyři procenta. Toto ustanovení je dáno přijatou mezinárodní smlouvou s Evropskou sociální chartou, ke které se Česká republika připojila.

Mnoho lidí má představu, že lidé se zdravotním postižením pracovat nemohou a žijí z invalidního důchodu a dalších sociálních dávek. Skutečnost je však taková, že zdravotně postižení pracovat chtěji a mohou být na pozicích, které jim jejich zdravotní stav dovolí. Firma, která zdravotně znevýhodněné nebo postižené osoby zaměstnává, může od státu čerpat různé příspěvky a tím ušetřit na mzdových a provozních nákladech. Kdo zdravotně postižené zaměstnává ví, že ve většině případů sice potřebují na splnění pracovního úkolu více času, ale jejich práce je odvedena velmi kvalitně. Pracovního uplatnění si váží často více než zdraví lidé. Pracovní prostředí je třeba přizpůsobit tak, aby výkon člověka se zdravotním postižením maximalizovalo. Jsou to bezbariérové přístupy do budov i bezbariérové podmínky k samotné práci. Někdy osoby se zdravotním postižením potřebují k pohybu, k přijímání informací i ke komunikaci se zdravými lidmi speciální pomůcky. A společnost Duko všechny tyto podmínky v chráněných dílnách má. Vyrábějí se tady kvalitní české ručně pletené čepice a šály ze zdravotně nezávadných materiálů, šijí kšiltovky, dětské a kojenecké oblečení, vyrábějí jedinečné loutky a maňásci na navlékání na ruku nebo prsty. Duko firmám poskytuje i další speciální služby pro poskytování náhradního plnění a poradenství při zaměstnávání OZP.