Revize plynového kotle každý rok

Téměř v každé domácnosti máme nějaký plynový spotřebič, ať je to sporák, plynová varná deska, kotel, karma nebo ohřívač. Ve vztahu ke spotřebičům na plyn musíme být velmi opatrní, protože plyn je sám o sobě výbušný. Při vytápění nebo ohřevu vody může při špatném spalování vznikat oxid uhelnatý, který je nebezpečný tím, že je bez chuti, zápachu, nedráždí, ale může nám způsobit i smrt. Dbát na opatrnost bychom měli hlavně v uzavřených prostorách, kde není zabezpečen trvalý přístup čerstvého vzduchu. Nevyplatí se podceňovat správnou a pravidelnou údržbu a revizi plynových zařízení. Revize plynového kotle by měla podle platné vyhlášky proběhnout jednou ročně, a to ideálně buď po skončení topné sezóny nebo před jejím začátkem. Jestliže kupujeme nový kotel, montážní firma zpravidla zajistí výchozí revizi, provozní revize by měla být provedena minimálně jednou za tři roky. Roční kontrolu provádí autorizovaný servis, jde o malý a rychlý úkon, jehož cena většinou nepřesahuje částku tisíc korun.

Přes uvedená úskalí není důvod se plynu vzdávat, a to zejména tehdy, je-li dům napojen na přípojku. Topení plynem je komfortní a poměrně levné řešení vytápění objektů. Majitelé domu do kotle nemusejí přikládat a odpadá jim i starost s dopravou, skladováním a hlídáním kvality paliva. Velmi výhodné je použití moderní kondenzační technologie a nízkoenergetických komponentů kotlů. Kondenzační plynový kotel pro vytápění používá i teplo, vzniklé kondenzací primárních spalin, a dokáže domácnosti ušetřit až dvacet procent nákladů na topení. Investice do takového kotle se u průměrného rodinného domu vrátí v podobě úspory na palivu během čtyř let.

Jestliže potřebujete zajistit montáž plynového kotle, revizi plynového zařízení nebo jiné plynařské práce na Prostějovsku včetně oprav a servisu, neváhejte oslovit Pavla Pudu z Prostějoviček. Práci provádí v souladu se všemi normami a požadavky, je spolehlivý, dodržuje domluvené termíny a při práci používá kvalitní materiál, který zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost.