Servopohony, ventily a regulátory tlaku ze Slovenska

Slovenská firma REGADA se už od roku 1998 zabývá výrobou a prodejem elektrických servopohonů a také jejich dodávkami s průmyslovými armaturami. Dalším výrobním sortimentem jsou elektromagnetické ventily, pneumatické prvky a regulátory tlaku plynu. Společnost nabízí i subdodavatelské práce, hlavně výrobu tlakových odlitků a jejich následné opracování.

Tradice výroby elektromagnetických ventilů a servopohonů na Slovensku sahá až do šedesátých let minulého století. Všechny výrobky tady navrhují domácí konstruktéři, firma je vyrábí ve vlastních prostorách nejmodernějšími technologiemi. K dispozici má i vlastní slévárnu pro tlakové lití hliníku. Komponenty, které Regada ve svých výrobcích používá, pocházejí z Evropské unie. Prodej výrobků a kvalitní zákaznický servis zabezpečují prodejci na Slovensku a v České republice, prostřednictvím obchodních zástupců firma působí v dalších zemích.

Výrobky z Regady nacházejí uplatnění ve vodohospodářském průmyslu při dodávkách vody, v malých vodních elektrárnách a čističkách odpadních vod, v energetickém průmyslu v elektrárnách plynových, tepelných, vodních a atomových, a také v dálkovém vytápění. Nezbytné jsou i při těžbě ropy a zemního plynu, a také jejich distribuci a zpracovávání těchto surovin. Se servopohony z Regady se můžeme setkat i v ocelářském, potravinářském a chemickém průmyslu, v cementárnách, papírnách a loďařském průmyslu. Firemní výrobní procesy jsou certifikované podle normy ISO 9001, Regada je zároveň držitelem certifikátu environmentálního managementu podle normy EN ISO 14001. Všechny výrobky jsou testované a certifikované podle směrnic LVD, EMC, ATEX, SIL2 a vyhovují i požadavkům pro ruský trh.

Regada vyrábí elektrické servopohony pro ovládání všech druhů armatur, a to jedno otáčkové, více otáčkové a lineání. Na požádání se dodávají smontované armatury s elektrickými a pneumatickými pohony, které nepotřebují další seřízení.