Stavět a rekonstruovat na Chebsku bez starostí

Majitelům stavebních parcel, vlastníkům bytů i průmyslových objektů z Chebu a okolí nabízí profesionální stavební práce společnost Odehnal – Stavo, s. r. o. Provádí výstavbu občanských i průmyslových objektů, rekonstrukce domů, bytů a bytových jader. Služby této stavební společnosti zahrnují také návrh a zpracování projektu podle představ a přání zákazníka.

Zcela bez starostí může proběhnout stavba, která je domluvena na klíč. Firma Odehnal -Stavo zpracuje kompletní projektovou dokumentaci, potřebnou k udělení stavebního povolení. Dokumentace bude obsahovat všechny nutné údaje o výškovém osazení budovy, a to včetně základové desky. Je schopna zajistit i stavební povolení. Jakmile je stavba domu povolena, firma si převezme staveniště, vytyčí stavbu a zahájí jednotlivé práce. O průběhu všech stavebních prací je veden stavební deník, do kterého může investor, případně jeho stavební dozor nahlížet, a jednotlivé kroky stavby připomínkovat. Jakékoliv změny jsou vždy oběma stranami odsouhlaseny, investor o nich má přesný přehled. Jednotlivé části díla jsou předávány postupně tak, jak vznikají, a tak, jak je uvedeno ve smlouvě. Jakmile je stavba dokončena, majitel dostane klíče od svého nového domova. A společně s klíči všechny doklady potřebné ke kolaudaci. Na každou stavbu firma dává záruku a ve stanovené lhůtě případné nedostatky, zjištěné při užívání, v rámci reklamace odstraní.

Firma Odehnal – Stavo provádí i stavební úpravy, rekonstrukce, přístavby a přestavby v bytech a rodinných domech. Majitelé zejména panelových domů si často nechávají předělat a rekonstruovat koupelny a bytová jádra. Většinou je třeba staré bytové jádro vybourat a vyhodit staré vybavení. Vzniklý odpad se průběžně odváží. Potom se firma věnuje stavbě nových příček, následuje montáž rozvodů vody, odpadů a elektroinstalace, obložení stěn, pokládka dlažby a osazení pořizovacími předměty a koupelnovým nábytkem. Nakonec se montují svítidla. Samotná rekonstrukce se dá zvládnout za dva až tři týdny, záleží na rozsahu stavby