Stromy pokácí a prodá, nové vysadí

Komplexní lesnickou činností, spočívající v těžební a pěstební činnosti, v nákupu a prodeji dřeva včetně jeho dopravy se zabývá společnost Jihočeská Provozní.

V rámci těžební činnosti se provádějí výchovné zásahy, probírky, mýtní i nahodilá těžba. Společnost nabízí i svazkování, přibližování, vyvážení dřeva a kompletní likvidaci klestu. Pracovníci firmy se snaží, aby byla těžba ve vztahu k lesu a životnímu prostředí co nejšetrnější. Animální technologie, kdy se pro soustřeďování používá tažná síla zvířat, nejčastěji koní, se využívá v extrémních terénech a pro dřevo, které je kůň schopen utáhnout. Při motomanuální technologii se kombinuje lidská síla s drobným mechanickým prostředkem. Dřevorubec kácí stromy motorovou pilou, adaptér s navijákem postor vyklízí a sváží náklad. Pro soustřeďování v přístupných terénech se používají traktory, lanová dopravní zařízení nebo vyvážecí soupravy. Tato částečně mechanizovaná technologie patří k nejpoužívanějším a nejosvědčenějším. V plně mechanizované technologii je podíl manuální práce téměř vyloučen, kácí a odvětvuje se strojně. Stroje zabezpečují i druhování, manipulaci a soustřeďování dříví. Tato metoda přináší vysokou produktivitu práce, maximální bezpečnost, minimální namáhavost a vysokou kulturu. Výchovná těžba se provádí v porostech mladších čtyřiceti let, mýtní při obnově porostů starších osmdesáti let a nahodilá tam, kde jsou suché, vyvrácené nebo nemocné stromy, napadené škůdci.

Pěstební činnost spočívá především v přípravě ploch k zalesnění, v ochraně a obnově lesa. Vytěžené dřevo Jihočeská Provozní prodává pro průmyslové zpracování. Zákazníci si mohou koupit pilařskou kulatinu, a to jehličnatou i listnatou v požadované kvalitě a rozměrech. Pro výrobu buničiny a papíru se prodává vlákninové dříví.

Firma kulatinu, dřevovinu, vlákninu, surové kmeny a palivové dřevo také vykupuje. Svým zákazníkům je schopna zajistit dopravu dřeva prostřednictvím spolehlivých partnerů.