Teplo i chlad od Novatermu

Teplo i chlad na jednom místě najdeme ve firmě Novaterm Choceň. Je specialistou na chladící zařízení a tepelné výměníky již od roku 1999, chladící výkon zajistí již od 3kW a dodá nejen běžná, ale i speciální zařízení. Zařízení z Novatermu se používají hlavně v potravinářském průmyslu, ve výrobnách plastů, u svářecích a řezných strojů, a také v kancelářích, provozovnách, obchodech, bytech a rodinných domech.

V pekárnách vzniká teplo na stěnách hnětače těsta. Odvádí se chladící vodou, ideálně z uzavřeného chladícího okruhu, vybaveného chladící jednotkou. Nastavení požadované teploty těsta má výrazný vliv na kvalitu pečiva. Aby těsto správně nakynulo, musí se do něho doplňovat voda v konkrétní teplotě a množství. K tomu slouží chladící jednotky s průtočným chlazením vody a kontinuální směšovače vody. Pekařské polotovary se často uchovávají v chladících boxech, pojmou 200 i 400 kilogramů výrobků, které zamrazí za 90 až 120 minut. Do boxu se polotovary zavážejí na vozících s regálem, uložené na nerezových platech nebo paletách. Suroviny a polotovary se dají skladovat i v chladícím nebo klimatizačním zařízení. Řízené chlazení je nezbytné také pro výrobu vína, regulační systém umožňuje sledování a řízení teploty moštu nebo rmutu, umožňuje i regulaci ohřevu při jablečno-mléčné fermentaci. Chladící zařízení, tvořená chladící kondenzační jednotkou s kondenzátorem, ventilátorovým výparníkem a dalšími prvky, využívají pro přechodné uskladnění vína vinotéky. Kondenzační jednotka se částečně umisťuje ve vnějším obvodovém plášti budovy tak, aby se zahřátý vzduch vyfukoval do volného prostoru. V mnoha průmyslových odvětvích nacházejí uplatnění chladící jednotky pro kapaliny. Skládají se z chladícího okruhu a z okruhu chladící kapaliny. Oba okruhy si vyměňují teplo ve výparníku, ochlazená kapalina postupuje do technologie. K udržování mikroklimatu jsou určené klimatizační jednotky, které chladí a vysoušejí vzduch, v případě potřeby ho také ohřívají.