Transparentní prodej s komplexní službou pro privátní vlastníky lesa

Obchod se dřevem je jednou z nejstarších forem obchodování vůbec. V českých zemích se s touto komoditou obchoduje už od středověku. Po Sametové revoluci došlo prostřednictvím privatizace k částečnému převodu státních lesů do soukromých rukou.

Pro drobné vlastníky lesa ale nastal problém, jak držet krok s těmi velkými, v oblasti prodeje dříví a hospodaření jako celku. Pro menší vlastníky je někdy složité sledovat vývoj trhu a orientovat se v aktuální legislativě a dotačních podmínkách.
Nejjednodušší způsob prodeje dříví je pro ně na základě kupní smlouvy. Otázkou ale je, zda je to vždy ten nejvýhodnější. Existují totiž další postupy, jak dříví maximálně výhodně a současně bezpečně zpeněžit. Vlastník při nich může sledovat průběh krok za krokem, s garancí prodeje té nejvýhodnější nabídce. Jde o obchodování na veřejných trzích. Soukromým vlastníkům s nižším
objemem obchodovaného dřeva se však vstup na burzu či aukci nevyplatí. Prodej dříví na veřejných trzích je totiž spojen se vstupními náklady a také s potřebou odborných znalostí. Nejlepším způsobem, jak mohou menší vlastníci profitovat z obchodování na veřejných trzích, je prodej dříví prostřednictvím specializovaných obchodních společností. Takový prodej poskytuje vyšší transparentnost, likviditu a možnost dosáhnout lepších cen.
Jednou ze společností, která tyto služby nabízí je SVOL obchodní s.r.o.. Byla založená největším sdružením nestátních vlastníků lesa v České republice – sdružením SVOL. Cílem dceřiné obchodní společnosti bylo nabídnout spolupráci členům mateřské společnosti SVOL. Svou pomoc ale nabízí i nečlenům. Firma se specializuje na spolupráci i s těmi nejmenšími vlastníky lesů. Je schopná zkompletovat dodávku dříví od více vlastníků a zajistit pro ně vhodnou logistiku. Vytváří transparentní podmínky pro obchodování a pomáhá s maximálním zhodnocením dřevomateriálu. Kromě toho může nabídnout odbornou poradenskou a konzultační činnost ohledně platné legislativy či druhování dříví.