Účinné opatření proti škodlivému hluku

Lékařské a statistické studie dokazují, že hluk má nepříznivý vliv na lidské zdraví. Sluch člověku slouží jako varovný systém a pokud je určitá hranice hluku překročena, organismus reaguje jako na poplašný signál a spouští celou řadu obranných mechanismů. Dochází ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení tepu, stažení periferních cév, zvýšení hladiny adrenalinu a ztrátě hořčíku. Každý je na hluk citlivý jinak, u citlivějších jedinců způsobuje rušné prostředí únavu, depresi, rozmrzelost, agresivitu, zhoršení paměti, ztrátu pozornosti a snížení výkonnosti. Kdo je nadměrnému hluku vystavován dlouhodobě, může trpět vysokým krevním tlakem, poškozením srdce, snížením imunity, chronickou únavou a nespavostí. Hlučnost bývá spojována skoro se všemi civilizačními chorobami. Přílišný hluk může sluch nenapravitelně poškodit, a to už při dlouhodobém účinku kolem sedmdesáti decibelů. Takové hodnoty bývají v blízkosti hlavních silnic. Poškození sluchu je přitom nevratné.

Tato situace z pochopitelných důvodů nenechává chladnými odborníky z oboru dopravy. Dopravě jako takové se ve velkých městech nevyhneme, ale hledají se způsoby, jak člověka ochránit před jejími nepříznivými účinky. Pražská firma MC VELOX Praha, založená v roce 1998, vyvinula mobilní protihlukovou stěnu, které se upevňuje do svodidla. Pro jejich umístění a povolení lze v některých případech použít ustanovení Zákona o provozu na pozemních komunikacích, což zrychluje a usnadňuje celý proces. Svodidlo s integrovanou protihlukovou stěnou bylo zkoušeno na úrovně zadržení H2 a H4b. Umístěním těchto svodidel na krajnici co nejblíže komunikaci dochází k účinnému zachycení a odklonění hluku a současně není třeba budovat pevné základy jako u klasických protihlukových stěn. Celkovou výšku systému je možné zvolit v rozmezí od 2,5 do 10 metrů. Mobilní protihlukové stěny se sestavují ze svodidel, ocelových sloupků a výplňových panelů. Ty jsou opatřené na jedné straně pohltivou vrstvou z mezerovitého betonu,.  Když nemusí být protihluková stěna odolná proti nárazu dopravního prostředku, je možné použít technicky jednodušší typ deskové stěny.