Zajistí převoz zemřelého i ze zahraničí

Ztráta blízkého člověka je pro rodinu vždy těžká, zarmoucení lidé se však musejí zabývat také praktickými otázkami, spojenými s pohřbem. V této situaci je ideální najít takový pohřební ústav, který se o všechno dokáže postarat, zajistit nezbytné administrativní formality, odvoz zesnulého, důstojný obřad i další služby.

Pohřební služba Auriga se sídlem v Litoměřicích zajišťuje komplexní pohřební služby na území celé České republiky už od roku 1991 a spolupracuje i s pohřebními ústavy v Evropě a dalších zemích. Jako jediná společnost v ČR má povolení převážet zemřelé po území Francie, v roce 2008 vybudovala thanatopraktický sál k vykonávání vyššího hygienického zaopatření a balzamování zemřelých. Uskutečňuje pohřby do země, zpopelnění s obřadem i bez něho, s rozptylem popela nebo vsypem do urny, v případě potřeby také exhumace a pohřbení v zahraničí. Součástí každého pohřbu může být na přání příbuzných zhotovení smutečních oznámení, výroba květinových vazeb a smutečních stuh, proslov řečníka, reprodukovaná nebo živá hudba, a také doprava pozůstalých autobusem.

Auriga se specializuje na zahraniční převozy zesnulých pohřebními vozy v Evropě včetně asijské části Turecka nebo letecky. Postará se o hladký průběh převozu, zajistí kompletní dokumentaci a povolení. Klienti se na pohřební ústav Auriga mohou obracet 24 hodin denně na bezplatnou telefonní linku. V Litoměřicích je nejen sídlo firmy, ale také jsou zde tři kanceláře pro jednání s klienty, a to v Novobranské, Žernosecké a Mostecké ulici. Další kanceláře jsou v Lovosicích a Libochovicích. Pro vyřízení pohřbu je třeba předložit občanský průkaz objednavatele, osobní doklady zemřelého a případně také oblečení do rakve. Dopravu zemřelých Auriga provádí luxusními vozidly, na obřad připraví vlastní květinové vazby a na počkání vytiskne text na ozdobné stuhy. Cílem thanatopraktického ošetření je pietní úprava zemřelého pro vystavení při smutečním obřadu, náprava estetických a hygienických závad na tělech zemřelých.