Dlouhá životnost a nízké náklady

Zpracováním polyuretanu neboli tepelně izolačního materiálu se od svého vzniku v roce 1993 zabývá jihomoravská firma IZO spol. s r. o.. Její sortiment zahrnuje předizolované potrubní systémy, ve výrobním programu jsou i desková provedení, PUR desky bez povrchové úpravy nebo s krycí vrstvou, například solodur, sololit, sádrokarton a další. Pro chladírny a mrazírny IZO vyrábí nerezové panely a vratové lamely.

Firma IZO používá bezodpadové technologie a PUR systémy nadouvá kysličníkem uhličitým, proto výroba nijak nepoškozuje životní prostředí a je ekologicky nezávadná. Všechny zbytky z výroby se drtí a dodávají stavebním firmám, které je dále využívají jako tepelnou izolaci.

Předizolované potrubní systémy zahrnují vedle samotného potrubí také oblouky, odbočky, armatury, kompenzátory, pevné body a ostatní příslušenství včetně monitorovacího systému. Tento sortiment umožňuje řešit hospodárně rozvody tepla, chladu i jiných médií v podzemním kanálovém uložení i na povrchu. Předizolované potrubní systémy mají oproti klasicky prováděným energetickým rozvodům řadu výhod. Náklady na zemní práce jsou mnohem nižší, není třeba nákladně budovat betonové kanály, potrubí má užší profil a ukládá se do menší hloubky. Díky použití kvalitní izolace se snižují energetické ztráty, potrubí se dá využít při teplotách 140, 180 i 300º C. Jeho životnost je minimálně třicet let, náklady na údržbu i provoz jsou nízké. Když si zákazník nechá nainstalovat monitorovací systém, může stav potrubí snadno kontrolovat a lokalizovat závady.

Předizolované potrubí pro bezkanálové uložení se vyrábí ve dvou základních variantách, a to jako kompaktní nebo kluzný systém. V kompaktním systému tvoří médiovodná trubka, izolace a chránička kompaktní celek, složený ze tří vrstev, při dilatačním pohybu je omezován třením v pískovém loži. V kluzném systému je médiovodná trubka uložena v izolaci z minerální vlny a tvoří celek s polyuretanem a chráničkou. Kvůli dilatačnímu pohybu se používají axiální nebo kloubové kompenzátory.