Silikonové součástky do strojů v různých odvětvích

Vstřikování pryže je výrobní proces používaný k vytváření pryžových dílů, a to zejména těch, které vyžadují přesnost, případně částí, které se uplatní v rámci jiných celků. Gumové díly se používají v řadě mechanických dílů a strojů. Základní postup při vstřikování pryže je poměrně jednoduchý. Z kovu se vytvoří forma s přesnými rozměry, vloží se do lisu a připojí k systému vstřikování pryže. Lis vyvíjí tlak, aby držel horní a dolní část formy pohromadě, guma se vstřikuje do formy  a zahřátá nevytvrzená pryž je vstřikovací tryskou tlačena do dutiny formy. Jak se guma ochlazuje, odděluje se od stěn formy, ale zachovává detaily a tvar konstrukce. Lis se otevře a pryžová část se uvolní. Guma je zahřívána a teplota řízena vstřikovacím lisem, v systému nejsou žádné topné prvky.

Této výrobě se věnuje firma Primasil, s. r. o., česká pobočka stejnojemnné nadnárodní britské firmy. Tato britská firma Primasil byl založena v roce 1978 a jejím úkolem bylo vyrábět silikonový kaučuk na základě rostoucích požadavků průmyslu. Původně lisovací společnost rozšířila svou nabídku o vytlačování a vyvíjela vlastní postupy. Rychle se stala předním dodavatelem směsí silikonového kaučuku ve Spojeném království. Dnes dodává silikonové produkty a materiály po celém světě do mnoha průmyslových odvětví včetně medicíny. Prvořadým úkolem firmy Primasil je vývoj materiálu, který by splnil požadavky zákazníka. Protože Primasil vyvíjí a míchá materiál přímo na místě, může ve velmi krátkém čase upravit jeho složení. To mu dává důležitou konkurenční výhodu oproti těm firmám, které se spoléhají na externí dodavatele surovin. Výrobní proces se dokáže přizpůsobit i v rámci výroby nástrojů. Když zákazník přijde s požadavkem na nový produkt, je díky velkému objemu produkce pravděpodobné, že Primasil v minulosti vyrobil něco podobného. To snižuje nutnost nákladného předělávání nástrojů a zajišťuje minimální dobu výroby.