Skruže umožní prohloubit kopanou studnu

Studny se kdysi kopaly svépomocí a jejich zhotovitelé na tuto práci vzpomínali celý život. Naprostá většina těchto studní je mělká, pramen se nachází dvacet až třicet centimetrů nad dnem a ve studních není více než metr a půl vody. Z těchto důvodů je nutné studny, které chceme plnohodnotně využívat, prohloubit. Odborná firma posoudí, zda lze prohloubení udělat. Vlastní prohloubení se provádí tak, že se na dně stávající studny vyhloubí další. Ta se zapaží skružemi menšího průměru o 85, 80, 70 nebo 60 centimetrech tak, aby menší skruže přesahovaly nejméně 10 centimetrů nad spodní okraj původních skruží. Přesazení brání vyplavování materiálu s poza horních skruží, aby se neposunuly nebo dokonce nezbortily. Mezikruží se vyplňuje kameny nebo vysypává štěrkem. K zapažení prohloubení se nejčastěji používají klasické studniční skruže o výšce 80 centimetrů a více, aby bylo v namáhané části co nejméně netěsností.

Studniční skruže pro zpevnění stěn studní si lze koupit například od firmy SAVAS z Velimi. Tato společnost vyrábí prefabrikované železobetonové dílce a prvky armování déle než dvacet let. Zajistí také dopravu a výrobu betonových směsí podle požadavku zákazníka automixem nebo multicarem. Dodává i silniční panely v délkách do tří metrů a v šířce jeden, 1,5 a 2 metry, vysoké 15, 18 nebo 21,5 centimetrů. Betonové silniční panely se vyrábějí z železobetonu, základem použitého betonu je cementová matrice, kamenivo a voda. Dále obsahují modifikační přísady pro zlepšení vlastností betonu. Silniční panely jsou osazeny závěsnými manipulačními oky pro snadnou manipulaci. Používají se zejména pro dočasné stavby, například účelové komunikace na staveništích, objížďkové komunikace, parkovací nebo průmyslové plochy. Dočasné vozovky ze silničních panelů se navrhují na předpokládanou životnost pěti let, ukládají se do lože z drobných kamenů, někdy smíchaných s cementem nebo popílkem. Kromě toho SAVAS vyrábí i zatěžovací sedla pro plynové potrubí nebo jiné prefabrikáty o hmotnosti do osmi tun, využitelné pro opěrné stěny, stropní desky, balkóny nebo plotové dílce.