Výroba nástrojů podle výkresu

Broušení je dokončovací práce obrábění, kdy se mnohobřitým nástrojem odebírají drobné částečky materiálu tak, aby bylo dosaženo přesných rozměrů, požadovaných tvarů a drsnosti povrchu. Rovinné brusky se používají k broušení rovinných ploch, úkosů a tvarů, obrobek se upíná na pracovní stůl brusky upínkami nebo upínacími šrouby, pomocí strojních svěráků nebo prostřednictvím elektromagnetických upínačů. Na rovinných bruskách vodorovných je osa vřetena vodorovná a brousí obvodem kotouče, na svislých je osa svislá a brousí čelem kotouče. Rovinné plochy brousí do pravého úhlu, dělají se na nich také úkosy a válcové plochy. Broušení rovinných ploch neboli úhlování se provádí na magnetické desce, ve svěráku nebo se obrobek upíná pomocí upínacích úhelníků. Začíná se od největší plochy a končí se plochami s nejmenšími rozměry. Úkosy jsou šikmé plochy, které s jinými plochami svírají jiný úhel než pravý. Obrobek se na rovinné desky upíná tak, aby byla šikmá plocha rovnoběžná s upínací plochou podélného stolu brusky. Broušení válcových ploch se provádí na hřídelích s válcovými, kuželovými nebo tvarovými plochami.

Speciální tvary nástrojů a dílů na zakázku nebo speciální výrobní přípravky vyrábí jihomoravská firma Jaroslava Rudoleckého. Zabývá se malosériovým a zakázkovým broušením materiálů klasickými technologiemi, služby nabízí především strojírenským a kovoobráběcím firmám. Zkušenosti v oboru má Jaroslav Rudolecký už od roku 1988, kdy se touto činností začal zabývat v nástrojárně. Založil si vlastní firmu a dnes na zakázku vyrábí nástroje a strojní díly podle dodané výkresové dokumentace. Obvykle jsou to menší střižné a ohýbací nástroje. Broušení na plocho, tvarové broušení, broušení za sucha i pod vodou dělá v krátkých dodacích termínech a za příznivé ceny. Při práci využívá takové vybavení jako je bruska na plocho BPH 20NA, rovinná bruska NC 200×600 a stroj KNUTH HFS 50160 F NC.