Díky rekvalifikačním kurzům můžete získat živnostenské oprávnění i vysněnou práci

Změna zaměstnání v průběhu života je stále častějším jevem. Příčin existuje několik, od zdravotních či rodinných důvodů po ekonomické nebo jen touha po změně. Pokud chcete vykonávat novou práci, nebo se třeba jen zlepšit ve své stávající, vyhledejte ověřenou vzdělávací společnost poskytující rekvalifikační kurzy. Ty dokážou během 3-6 měsíců nahradit několik let vzdělávání v oboru. Rekvalifikační kurzy jsou určeny pro kohokoliv, ať už máte jakékoliv vzdělání, praxi či věk. Na trhu práce existuje po absolventech rekvalifikačních kurzů velká poptávka, neboť jsou lépe uplatnitelní, flexibilní a motivovaní. Česká vzdělávací společnost IVEX s.r.o. zajišťuje vzdělávání dospělých od roku 1992. Firma pořádá od svých počátků akreditované kurzy zejména v oblasti gastronomie, cukrářství, stavebnictví, obchodu a floristiky. Kvalifikovaní lektoři s mnohaletými zkušenostmi přistupují ke všem účastníkům kurzů vstřícně a individuálně. Pražská vzdělávací společnost s 30letou praxí v oboru se řadí mezi autorizované osoby, které mají oprávnění pořádat vzdělávací kurzy a vydávat zákonem stanovená osvědčení.

Jak rekvalifikační kurzy od IVEX probíhají? Kurzy jsou přizpůsobeny časovým možnostem zájemců, mnoho z nich je totiž zaměstnáno, a nemohou se tak účastnit dopolední či každodenní výuky. Součástí rekvalifikace je výuka teorie, která zpravidla probíhá jednou až dvakrát týdně v odpoledních hodinách buď v Praze nebo online. Pokud kurz obsahuje provozní praxi, účastník si ji domlouvá individuálně přímo na daném pracovišti. IVEX nabízí časově vytíženým účastníkům jedinečné konzultace s lektory, kteří jim pomohou s přípravou na závěrečné zkoušky. Rekvalifikační kurzy si hradíte buď sami, jako samoplátci, nebo přes úřady práce či skrze dotaci od EU, pokud se zapojíte do konkrétního programu. Kurzy jsou ukončené závěrečnou zkouškou, při které zkoušející ověří teoretické znalosti a praktické dovednosti účastníka kurzu, načež ten obdrží osvědčení o absolvování. Soubor osvědčení o získání profesních kvalifikací lze použít jak pro zaměstnanecký poměr, tak k žádosti o živnostenské oprávnění.

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání rozlišuje úplnou profesní kvalifikaci, což je způsobilost vykonávat určité povolání, např. pekař nebo cukrář, a profesní kvalifikaci, což je způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost, například výroba jemného pečiva. IVEX nabízí jak úplnou kvalifikaci, například v oboru kuchař, číšník, pekař nebo cukrář, tak profesní kvalifikaci třeba na výrobu jemného pečiva, přípravu studené kuchyně či pekař běžného pečiva. Úplnou kvalifikaci jako kuchař získáte absolvováním 210 hodin kurzu, z nichž tvoří 80 hodin praxe, a úspěšným složením závěrečné zkoušky. Během 200 hodin výuky cukrářství, z níž teoretická část probíhá především distančně online formou, se účastníci naučí výrobu zákusků a dortů, jemného pečiva a restauračních moučníků. Pokud vás láká tradiční poctivé řemeslo, přihlaste se do přípravy na zkoušku úplné profesní kvalifikace jako pekař. Během 25 hodin teoretické výuky, která probíhá online, a je tak vhodná i pro mimopražské účastníky, a 25 hodin řízených nácviků získáte kvalifikaci jako pekař chleba a běžného pečiva a pracovník výroby jemného pečiva.