Léčit tělo i duši

Každý z nás se v životě dostává do situací, kdy se cítí špatně zdravotně i duševně, kdy ztrácí chuť do jakékoliv činnosti, všechno ho bolí a nepomáhá tradiční medicína, ani žádné rozptýlení. Jednou z možností je obrátit se na člověka, který využívá netradiční metody.

Jedním z nich je Hana Dočkalová z Brna. Po duchovní stezce se vydala v roce 1998. Nejprve pomáhala esencemi aura-somy, ale brzy cítila, že to nestačí. Pracuje různými metodami, léčí duši i tělo. Základem každé disharmonie v těle je poraněná duše, tělo si nese v paměti veškeré uložené zážitky a emoce. Terapie se provádí každému člověku přímo na míru. Provádí čištění těla. Pomáhá dětem i dospělým.

Hana Dočkalová dokáže vidět při terapii některé zásadní negativní situace klienta z jeho minulosti. Věnuje se pomoci se zdravím, se vztahy i v kariéře. Čistí místa od negací, odvádí duše. Léčení světlem je jejím posláním i prací zde na Zemi.

NLP je schopnost objevit a využít programy, který má každý z nás ve svém neurologickém systému. ACE terapií se dají řešit různé situace v životě přes pocity, sebehodnotu, i do půl hodiny dojde k uvolnění problému. Při duchovní regresi vede člověka k Radě starších, kde se člověk ptá na různé informace o životě, o svém poslání, úkolu, dochází k hlubokému pochopení a uvědomění. Metamorfní technika má široké uplatnění při řešení problémů jak z prenatálu nebo přímo záměrem na situaci přes nemoci, vztahy, peníze, zaměstnání vč. převzatých programů od rodičů, předků až do sedmé generace, je výborná na zklidnění poruch sebeovládání, vývojových vad, výborná je pro těhotné ženy, jimž se lépe rodí a jejichž děti se rodí do života klidné. Rekonektivní léčení přináší do životů rovnováhu, harmonii, radost, svobodu a celistvost. Při léčení bio-informačními technikami podle A. N. Petrova je podmínkou, aby člověk neměl pochybnost o svém stvoření a nesmrtelnosti duše. Je více časově náročné, je spíše určeno pro práci člověka sám se sebou. Ne každý je schopen a ochoten pracovat na sobě, ale součinnost klienta a převzetí vlastní zodpovědnosti je podmínkou uzdravení při terapiích.

Terapeutka hledá rychlejší způsoby, jak pomáhat lidem při zvyšujících se vibracích. Možností je učení se šamanskému léčení starodávnými civilizacemi předávanými z generace na generaci. Maluje také obrázky s léčebným kódem každému na míru. Časem přidávala i něco fyzického na pomoc tělu, je partnerem firmy Vetomcz.cz, která dováží a prodává probiotika. Základem je více druhů přírodních bakterií, dříve nám vlastních, díky kterým si tělo dokázalo samo pomoci. Díky čistě přírodnímu vetomu se dostanou zpět do těla, a to se dokáže zpět regenerovat, obnovit buňky a omladit. Vetom navíc dokáže zvýšit vědomí člověka, zvýšit mu energii, což je dnes více než potřebné.