Od narození až do dospělosti

Lékařka MUDr. Iva Petrová je zkušenou odbornicí v oboru pediatrie, studium na Lékařské fakultě UJEP v Brně (nyní Masarykovy univerzity) ukončila v roce 1981. Celý život se ve svém oboru  vzdělává a má bohatou profesní kariéru. Po ukončení studia pracovala na dětském oddělení nemocnice v Kroměříži, v roce 1984 získala atestaci prvního stupně z pediatrie, poté rok působila jako obvodní pediatr v Bystřici pod Hostýnem. Od roku 1985 provozuje lékařskou praxi ve Zdounkách. Věnuje se rovněž alergologii, od roku 1989 za ní pacienti docházeli do alergologické ambulance v Kroměřížské nemocnici, v současné době ji mohou kontaktovat v ordinaci ve Vyškově. Její pracovní den začíná v půl sedmé, ve čtvrtek dokonce v šest hodin ráno. Každý den ordinuje spolu s diplomovanou dětskou sestrou Ilonou Pelikánovou ve Zdounkách na Náměstí čp. 21. Ordinační hodiny má rozděleny na několik časových úseků, ráno se snaží ulevit od bolesti a dalších zdravotních problémů nemocným dětem, dopoledne vede poradnu a věnuje se zvaným pacientům, kolem poledne vyjíždí k nemocným na návštěvy. V úterý se ordinace ve Zdounkách zavírá až v 18 hodin, tento den zajíždí jeden den v měsíci do Roštína a do Troubek, kde vede poradnu. Ve čtvrtek ráno, poté co ošetří ve Zdounkách nemocné, odjíždí do Vyškova, aby pomohla dětem, které trápí projevy alergie.

MUDr. Iva Petrová přijímá nové pacienty od momentu jejich narození z regionu Zdounky, Cetechovice, Roštín, Těšánky, Nětčice, Zborovice, Medlov, Skržice, Soběsuky a Milovice. Pokud rodiče svoje děti v ordinaci zaregistrují, mohou počítat s tím, že se jim dostane lékařské péče až do věku devatenácti let. Ordinace MUDr. Iva Petrové je moderně zařízena, je střežena kamerovým systémem, klimatizována a vybavena čističkou vzduchu. Lékařka používá test CRP k okamžitému rozlišení virové a bakteriální infekce, ruční masážní přístroj a dětem poskytuje ultrazvukový inhalátor. Kdo má zájem o odbornou sportovní masáž, může se k ní v ordinaci objednat. MUDr. Petrová má uzavřené smlouvy se sedmi zdravotními pojišťovnami – všeobecnou, oborovou, ministerstva vnitra, vojenskou, českou průmyslovou, Metal-aliance a Revírní bratrskou pokladnou.