Žít důstojně až do konce

Náš život má svůj začátek i konec, obvykle se však bojíme zejména toho, že přijde vážná nemoc, spojená s bolestí a neschopností se o sebe postarat. Lékaři ani moderní poznatky medicíny nedokáží některá onkologická onemocnění vyléčit a proto v roce 2005 posílil hospicové hnutí Hospic v Mostě. Hospicová péče je určena pro ty, kteří se ocitli ve vážné životní situaci a jsou  nevyléčitelně nemocí, aby jim poskytovala kvalitní služby, oporu a pomoc. Hospic v maximální míře využívá poznatky paliativní medicíny, praktikuje celostní přístup k nemocnému, při kterém je nabízena ošetřovatelská, psychologická, sociální i duchovní pomoc. Podpůrný systém umožňuje prožít život plně a důstojně až do konce. Pracovníci hospice plně respektují přání pacienta a snaží se mu vyhovět. Do hospice může rodina za nemocnými přivést jeho oblíbené zvíře   a musí se o něj postarat. Pokoje jsou vybaveny, elektricky ovládaným lůžkem, telefonem, televizí, ledničkou, wi-fi, sociální zařízením a žaluziemi. Do hospice může přijít i doprovod pacienta, který má možnost spát v pokoji na přistýlce a využívat vybavenou kuchyňku. Návštěvy mohou přicházet neomezeně, a to i s dětmi. Pacienti mají k dispozici společenskou místnost, kapli, knihovničku, pergolu, terasu a zahradu se vzrostlými stromy.  Mohou se zúčastnit bohoslužeb i společných posezení. Péče je hrazena z prostředků nemocného, zdravotních  pojišťoven a od dárců a sponzorů. Stravování nemocných   se řídí dietami a jejich   zdravotním stavem. Hospic má celkem sedmnáct jednolůžkových pokojů s příslušenstvím. Pracovnicí hospice se snaží vytvořit prostředí, které co nejvíce připomíná domácí, pacienti si sami do určité míry určují svůj denní režim. Poskytuje na deseti lůžkách i odlehčovací službu na omezenou dobu od jednoho  do tří měsíců, po dobu, kdy pečující rodina potřebuje čas na vyřešení jiných záležitostí a dočasně se o nemocného nemůže postarat. Odlehčovací služby probíhají i v terénu, v domácím prostředí, zpravidla v denní době. V hospici je i půjčovna kompenzačních pomůcek, které rodině ulehčí péči o nemocné.