Vzduchotechnika do nových i starých budov

V každém objektu, kde se zdržuje větší počet lidí, je důležité mít dobré odvětrávání, optimální teplotu a stálý přísun čerstvého vzduchu. Toho lze v nákupních centrech, vzdělávacích institucích, sportovních zařízeních a průmyslových objektech dosáhnout instalací klimatizace. Spolehlivým dodavatelem je firma EBOG CV z Chomutova. Působí na území celé České republiky, na všechny činnosti má atesty Evropské unie a zákazníkovi navrhne řešení podle jeho představ a možností. Vzduchotechnika jako celek zajišťuje distribuci a úpravu vzduchu, to znamená, že ho ohřívá nebo ochlazuje, vysouší nebo naopak zvlhčuje. Tyto činnosti jsou ovlivněné potřebami konkrétní budovy, prvotním úkolem vzduchotechniky je vzduch chladit. S otevřením oken si v mnoha objektech nevystačíme, vzduchotechnika a klimatizace se stávají nutností. Odvětrávání a odsávání znečištěného vzduchu je například nutné v restauracích a barech, kde se kouří, a také v některých průmyslových provozech, kde by bez odvětrávání mohli dělníci jen těžko pracovat. Výměna špatného vzduchu za čerstvý úzce souvisí s teplovzdušným vytápěním, které zajišťuje přivádění teplejšího vzduchu do místnosti. Teplý vzduch z prostor odvádí a vzduch v místnosti ochlazuje klimatizace. Využívá se zejména v letním období, kdy umožňuje snížení teploty v interiéru oproti vysokým venkovním teplotám.

Firma EBOG CV nabízí provedení celé vzduchotechniky na klíč. Vyrobí materiál, ze kterého se bude vzduchotechnika instalovat, potřebné komponenty doveze na místo, nainstaluje je, udělá tepelnou a požární izolaci potrubí a bude provádět pravidelný dlouhodobý servis zařízení. Majitel objektu si u EBOG CV může zadat i vytvoření projektu pro stavební povolení a prováděcího projektu.

Vzduchotechnika se může montovat nejen do nově budovaných objektů, ale také do již stávajících a dokonce historických. Díky zavedení vzduchotechniky v rekonstruované historické budově v ní lze dosáhnout zcela nečekaných výsledků.