Proclení bez komplikací

Firma Ing. Milan Jedlička – Cedeon působí v oblasti celních služeb již od počátku devadesátých let. Svým zákazníkům poskytuje celní služby ve vazbě na třetí země a celní poradenství. Důraz klade především na dlouhodobou a kvalitní spolupráci, požadavky zákazníků řeší s ohledem na jejich individuální potřeby. Prostředkem k dosažení kvality je profesionalita a odborná připravenost firmy, v neposlední řadě rovněž špičkové softwarové vybavení.

Posílání zásilek a přeprava nákladů mezi zeměmi EU je bezproblémová, celním odbavením však musejí projít zásilky, které putují do Norska, Švýcarska a mimo Evropskou unii. Pokud je hodnota zásilky nižší než tisíc eur, je možné ji odbavit zjednodušeně, v opačném případě je celní odbavení provedeno standardním způsobem a zákazník obdrží doklady o proclení a opuštění zásilky EU. Při doručování zásilek mimo EU je v zemi příjemce zásilka celně odbavována a je vyměřeno clo, pokud se na danou věc vztahuje, a místní DPH. Řada zemí má stanovený limit, pokud je hodnota posílané věci nižší, příjemce clo a DPH neplatí. Ke každé zásilce, která jde mimo EU, musí být vystavena faktura pro celní účely, která je oficiálním průvodním celním dokumentem. S ní potom probíhá jak exportní celní odbavení, tak importní clení v zemi příjemce. Dokument obsahuje údaje o tom, co se posílá, jakou to má hodnotu, jaké celní zařazení, a některé další náležitosti.

Cedeon provádí přímé a nepřímé zastupování subjektů v celním řízení v režimu vývozu a tranzitu. Jde o ručení v tranzitu a vyřízení na příslušném celní úřadě žádosti o povolení AZS, PZS, o zjednodušený postup při celním řízení, ověření dokladů na celním úřadu, prodloužení platnosti celních dokladů, storno a další aktivity. Cedeon nabízí také vyhotovení výkazů pro INTRASTAT, komunikaci s celním úřadem a další služby. INTRASTAT je statistický systém sledování pohybu zboží mezi členskými státy EU, vykazovat pro něj data mají zpravodajské jednotky, které překročí limit stanovený pro odeslání a přijetí zboží.