Jak funguje penzijní spoření a kdy a jak své peníze vybrat?

Jak funguje penzijni sporeni

Důchodový systém v České republice se skládá ze tří pilířů. Do prvního patří klasické důchodové pojištění spravované státem, které čerpá ze sociálního pojištění. Druhý a třetí pilíř tvoří dobrovolné příspěvky, kam patří i penzijní spoření, které spravují penzijní společnosti. Jak funguje penzijní spoření? Jaké jsou podmínky penzijního spoření? Kdy lze ukončit penzijní připojištění a jak vybrat penzijní spoření?

Co je penzijní spoření?

Penzijní spoření je speciální finanční produkt, který lépe zhodnocuje vámi investované peníze, které slouží k vašemu zaopatření při odchodu do penze. Penzijní spoření představuje státem nejvíce zvýhodněnou formu spoření na penzi, ať již v podobě státních příspěvků, daňové podpory nebo příspěvků zaměstnavatele. Jedná se o tzv. třetí dobrovolný pilíř českého důchodového systému. Smyslem penzijního spoření je umísťování vašich příspěvků, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků do tzv. účastnických fondů, které obhospodařuje penzijní společnost.

Doplňkové penzijní spoření (DPS) se od penzijní reformy v roce 2012 stalo nástupcem penzijního připojištění. To v současné době nelze sjednat. Přechod z penzijního připojištění k doplňkovému penzijnímu spoření je možný a bezplatný. Při přechodu nepřijdete ani o státní příspěvky, ani o příspěvek zaměstnavatele.

Jak funguje penzijní spoření?

Důchodové penzijní spoření funguje tak, že si v průběhu života každý měsíc odkládáte sjednanou částku. Na tuto částku dostáváte příspěvek od státu, případně příspěvěk od zaměstnavatele. Naspořené peníze jsou investovány a zhodnocovány v souladu se zvolenou strategií. Po odchodu do penze vám odložená částka poslouží jako přilepšení ke starobnímu důchodu. Čerpat ji můžete například formou měsíční renty.

Důchodové penzijní spoření se uzavírá na dobu neurčitou. Nárok na výběr prostředků vzniká po odspoření 120 měsíců a dosažení věku 60 let. Předčasně je možné spoření ukončit výplatnou odbytného. Penzijních společností je v ČR celá řada, vybere si tak každý, přičemž lze mít sjednané pouze jedno penzijní spoření.

Měsíční příspěvek do penzijního spoření musí při sjednání smlouvy činit alespoň 100 Kč. Pro získání státního příspěvku v současné době přitom musí váš měsíční vklad činit nejméně 300 Kč. V průběhu trvání smlouvy lze strategii i výši vkladu kdykoliv a bezplatně změnit.

duchodove penzijni sporeni

Pokud do penzijního spoření vkládáte alespoň 1 000 Kč měsíčně, získáte maximální státní příspěvek ve výši 230 Kč. Od 1. července 2024 nastávají změny v pravidlech. Pro získání státního příspěvku bude třeba sjednat měsíční vkladovou částku nejméně 500 Kč, pro dosažení maximálního státního příspěvku dokonce alespoň 1 700 Kč. Maximální státní příspěvek naroste na 340 Kč.

Kdy se dá vybrat penzijní spoření?

Dosud se u doplňkového penzijního spoření uplatňovalo tzv. pravidlo 60/60. Pro výběr peněz z penzijního spoření bylo třeba:

  • dosáhnout 60 let,
  • spořit alespoň 60 měsíců (5 let).

Kdy mohu vybrat penzijní spoření? Pravidlo dosažení 60 let věku nadále zůstává. Minimální doba spoření se však prodlužuje na 120 měsíců – tedy 10 let. Jestliže peníze vyberete dříve, než vám vzniky nárok, o státní příspěvek přijdete. Nové podmínky platí pro všechny smlouvy uzavřené po 1. lednu 2024. U dříve podepsaných smluv se pravidla nemění.

Kdy mohu vybrat penzijní spoření?

Jestliže se návrh zákona nezmění, bude vzhledem k odebrání státního příspěvku vhodným okamžikem pro vybrání peněz z penzijního spoření přiznání starobního důchodu. Ovšem pouze za předpokladu, že jste dosáhli věku 60 let a splnili jste minimální dobu spoření.

Existují dvě možnosti, jak vybrat penzijní spoření. Jednorázový výběr a pravidelné vyplácení měsíčních rent. Druhá varianta je finančně výhodnější. U jednorázového výběru se totiž 15% sazbou zdaňují příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem i veškeré připsané výnosy.

kdy mohu vybrat penzijni sporeni

Kdy lze ukončit penzijní připojištění?

Penzijní připojištění lze ukončit kdykoliv, avšak písemně. Výpovědní lhůta trvá 2 měsíce. Lhůta počíná běžet od začátku měsíce, který následuje po měsíci, kdy vaše výpověď dorazila do penzijní společnosti.

Jak nejlépe ukončit penzijní připojištění?

Smlouvu o penzijním spoření je nejlepší ukončit nejdříve po 12 započtených příspěvkových měsících, abyste své vklady získali zpět. V takovém případě to znamená, že si vyberete tzv. odbytné a získáte v plné výši své vklady a příspěvky od zaměstnavatele s podíly na výnosech hospodaření fondu zkrácené o 15% daň.

Státní příspěvky vrací penzijní fond Ministerstvu financí. Když se místo nárazového vyplacení sumy rozhodnete pro formu doživotní penze, zdanění se u výnosů i příspěvků od zaměstnavatele vyhnete. Jestliže vypovíte penzijní připojištění dříve než po 12 měsících, na odbytné nemáte vůbec nárok a o všechny peníze přijdete.