Kdy máte nárok na neplacené volno v práci a jak o něj zažádat

neplacene volno

V životě může nastat řada situací, kdy si zaměstnanec potřebuje vzít neplacené volno.
Jedná se o specifickou formu pracovního volna, při němž zaměstnanec dočasně přestane vykonávat svou práci a zároveň za tento čas nedostává mzdu. V jakých případech si lze vzít neplacené volno? Jak o něj požádat? A jak je to s odvody na sociální a zdravotní pojištění?

Co obnáší neplacené volno?

Základním aspektem neplaceného volna je absence zaměstnance v práci, přičemž za tento čas nedostává mzdu. Zaměstnanci je ale nadále zachován pracovní poměr a po skončení neplaceného volna se vrací na svou pozici. Neplacené volno v práci není automaticky nárokové, což znamená, že zaměstnanec musí o toto volno požádat a zaměstnavatel musí jeho žádost schválit. Délka neplaceného volna je předmětem dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Může jít o několik dní až několik měsíců.

Kdy si můžu vzít neplacené volno?

Obecně platí, že zaměstnavatel nemá povinnost poskytnout neplacené volno, ale může tak učinit na základě individuální žádosti zaměstnance. Existují však určité situace, kdy je zaměstnavatel podle zákona povinen poskytnout neplacené volno:

  • Narození dítěte

Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. má zaměstnanec nárok na pracovní volno bez náhrady mzdy na nezbytně nutnou dobu k účasti při porodu manželky (družky).
Jeden z rodičů dostane neplacené volno na nezbytně dlouhou dobu také v případě doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

neplacene volno v praci

  • Zdravotní důvody

V případě, že jste absolvovali vyšetření v nejbližším zdravotnickém zařízení, náleží vám pracovní volno s náhradou mzdy. Neplacené volno vám náleží, pokud bylo vyšetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení. Až jeden den neplaceného volna dostanete, když doprovázíte k doktorovi člena rodiny.
Pokud jde ale o nejbližší příbuzné (manžel, dítě, rodič nebo prarodič), náleží vám náhrada mzdy nebo platu. Musí jít o nezbytný doprovod a vyšetření, které není možné vyřídit mimo pracovní dobu.

  • Stěhování

Neplacené pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však 2 dny, vám zaměstnavatel poskytne při stěhování.

  • Svatba

Nařízení vlády stanoví, že zaměstnancům se poskytne pracovní volno na 2 dny na vlastní svatbu, přičemž náhrada mzdy jim přísluší za jeden den, druhý den mají nárok na neplacené volno.

zadost o neplacene volno

  • Obecný zájem

Zákoník práce stanoví, že zaměstnanci přísluší neplacené volno také k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Výkonem veřejné funkce je například výkon funkce poslance, senátora, člena zastupitelstva územního samosprávného celku nebo přísedícího u soudu.

  • Zdravotní a sociální pojištění během neplaceného volna

Jelikož za dobu neplaceného volna nedostáváte náhradu mzdy, není z čeho vypočíst daň z příjmů nebo sociální pojištění – z nulového výdělku je neplatíte. To však znamená, že se dané období nezohledňuje pro důchodové účely. Zdravotní pojištění ovšem musí zaplatit každý bez ohledu na to, jestli a kolik vydělává, a to alespoň v minimální výši, která činí 13,5 procenta z minimální mzdy. V roce 2024 činí minimální zdravotní pojištění 2 552 korun.

V případě trvání neplaceného volna po celý kalendářní měsíc jde platba minimálního zdravotního pojištění k tíži zaměstnance.
Pokud ale nečerpáte neplacené volno po celý měsíc a vaše hrubá mzda za odpracované dny činí alespoň 18 900 korun, nemusíte si s úhradou zdravotního pojištění dělat starosti.

Jak požádat o neplacené volno?

  • Příprava žádosti

Připravte si písemnou žádost, ve které uvedete důvod žádosti, požadovanou délku volna a termín, od kdy do kdy by mělo volno trvat. Pokud to váš zaměstnavatel schválí, můžete čerpat neplacené volno i ve zkušební době, která se ale prodlužuje o toto neplacené volno.

  • Konzultace se zaměstnavatelem

Domluvte si schůzku se svým nadřízeným nebo personalistou, kde svou žádost osobně projednáte a vysvětlíte důvody.

  • Vyčkání na rozhodnutí

Zaměstnavatel posoudí vaši žádost a rozhodne, zda vám neplacené volno poskytne. Rozhodnutí by vám měl sdělit v přiměřené lhůtě. Pokud zaměstnavatel vaši žádost o neplacené volno neschválí, pak na neplacené volno nastoupit nemůžete. Vaše nepřítomnost v práci by mohla být chápána jako neomluvená absence a v krajním případě by zaměstnavatel mohl přistoupit ke zrušení pracovního poměru.

  • Formální dohoda

Pokud zaměstnavatel vaši žádost schválí, je vhodné sepsat formální dohodu o podmínkách neplaceného volna, aby byly jasně definovány závazky obou stran.