Vedou účetnictví dvěma stovkám klientů

Společnost SPOROS Consulting, s. r. o. vznikla v roce 1997, její zakladatelé měli v té době už několikaleté zkušenosti v oboru. Od svého vzniku se zabývá vedením účetnictví, ekonomickým, organizačním, účetním a daňovým poradenstvím, pro svoje klienty zajišťuje účetní audit. Má přes dvě stovky stálých klientů, mezi nimi jsou fyzické i právnické osoby. Všem zákazníkům jsou poskytovány služby podle jejich potřeb a požadavků, převážně jde o kompletní vedení účetnictví a daňového poradenství.

Vedení účetnictví externí společností podnikatelům zaručí vysoce kvalifikované pracovníky, jejichž odborné znalosti jsou stále doplňovány, zastupitelnost v době dovolených i pracovní neschopnosti a rovněž pravidelný upgrade používaného softwaru. Účetnictví je vedeno vždy v souladu s platným zněním zákonů. Může být vedeno v kancelářích Sporos Consulting a na jeho počítačích, v takovém případě jsou účetní doklady předávány z klientské firmy konkrétnímu pracovníkovi, zodpovědnému za účetní evidenci. Tento způsob je vhodný pro malé a střední firmy. Účetnictví je možné zpracovávat i u klienta na jeho počítačích, na softwaru účetní společnosti. Klient má ve svých počítačích nainstalovány základní moduly účetního programu, do něhož administrativní pracovník pořizuje prvotní doklady. Klient má tak kdykoliv k dispozici aktuální stav svého hospodaření, pohledávek a závazků.

Vedení účetnictví zahrnuje sestavení účtového rozvrhu, který odpovídá zákonným požadavkům a zároveň zohledňuje potřeby klienta. Sporos Consulting přebírá zodpovědnost za formální správnost a úplnost předložených dokladů, vede povinnou účetní evidenci jako je deník, hlavní kniha, kniha analytických a podrozvahových účtů. U plátců DPH se zpracovává přiznání k DPH a záznamní povinnosti. Ke všem daním Sporos Consulting zpracovává přiznání, jde zejména o DPH, daň z příjmů právnických a fyzických osob, a také silniční daň.