Pomáhají seniorům, postiženým i maminkám

Lidé se dožívají stále vyššího věku, odvrácenou stranou tohoto vývoje je skutečnost, že se neobejdou bez pomoci ostatních a potřebují zajistit stravu, úklid a další služby související s jejich životem. Vedení měst a obcí si uvědomuje důležitost zřizování domovů pro seniory, zdravotně postižené i další osoby s nějakým znevýhodněním a těmto skupinám lidí se snaží jejich situaci co nejvíce usnadnit.

V Kyjově na jižní Moravě byla pečovatelská služba zřízena v roce 1994, o čtyři roky později bylo pro její potřebu postaveno třicet bytů, převážně jednopokojových. V roce 2005 byla k původní budově přistavena nová, kde je dalších čtyřicet bytů. Šest z nich je dvoupokojových a tři bezbariérové. V roce 2007 se organizace přejmenovala na Centrum sociálních služeb Kyjov, byl zde zřízen denní stacionář a služby se rozšířily o osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Už pět let funguje také Azylový dům pro matky s dětmi a ženy v tísni.

Pečovatelská služba je určena seniorům, mnohočetným rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci a osobám se zdravotním postižením, kteří chtějí zůstat ve své vlastní domácnosti. Služba je poskytována sedm dní v týdnu v době od 7. do 22. hodiny v dohodnutých intervalech. Jako doplňkovou službu si lze objednat dopravu vozidlem, pedikúru nebo si půjčit kompenzační pomůcky. Osobní asistenti poskytují pomoc a podporu v každodenních záležitostech jednotlivých osob. Pomáhají i lidem, kteří se po hospitalizaci vrací domů a potřebují pomoc v prvních dnech. Služba má terénní formu, osobní asistenti jezdí do domácností uživatelů i do domácností v Domě s pečovatelskou službou. Také tato služba je poskytována sedm dní v týdnu, v dohodnutých časových intervalech. Ženám a matkám pomáhá sociální služba najít vhodné bydlení, učí je samostatnosti při řešení problémů, případně jim asistuje při upevnění kontaktu s rodinou.