Pracovat a žít v příjemných podmínkách

Vzduchotechnika i klimatizace jsou v dnešní době na mnoha místech nutností. V místnostech a celých objektech by měly udržovat kvalitní a příjemný vzduch.

A jak vlastně pracují? Vzduchotechnika jako celek zajišťuje distribuci a úpravu vzduchu, vzduch ohřívá nebo ochlazuje, odvlhčuje nebo zvlhčuje. Záleží i na potřebách objektu, někdy stačí jen vzduch ochlazovat, a k tomu slouží klimatizace.

Obecně vzduchotechnická jednotka vzduch upravuje a dopravuje ho v rozvodech systému. Svým chodem ovlivňuje cílový prostor, ovlivňuje v něm teplotu, rychlost vzduchu, hluk a jiné ukazatele. Vzduchotechnická jednotka může být sestavná nebo kompaktní. V sestavné jednotce jednotlivé díly reprezentují funkční části, tak zvané komory. Díly je možné snadno spojovat a vytvořit tak sestavy o velké variabilitě, tvarové i funkční. V kompaktních jednotkách jsou jednotlivé bloky tvořené základním rámem pro danou rozměrovou řadu, vnitřní sestava zůstává variabilní. Některé jednotky jsou určeny pro umístění výhradně do interiéru, další se hodí spíše pro venkovní prostředí. Tam je třeba myslet na izolaci stěnových panelů, ochranu jednotky před deštěm a sněhem a také na ochranu odvodů kondenzátu při teplotě pod bodem mrazu. Abychom dobře určili potřebnou velikost vzduchotechnické jednotky, musíme znát objem přiváděného vzduchu a průtok čerstvého a cirkulačního vzduchu. Důležité jsou i takové parametry jako tlakové ztráty potrubí rozvádějícího vzduch po budově a odvádějícího vzduch z budovy.

Jednotka přetlakového větrání zajišťuje pouze přívod čerstvého vzduchu do větraného prostoru, rovnotlaká větrací jednotka zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a zároveň odvod odpadního vzduchu větraného prostoru. Klimatizační jednotka může upravovat teplotu, vlhkost a kvalitu vzduchu.

V České republice se na vzduchotechniku specializuje společnost EBOG CV z Chomutova, která vznikla v roce 1989. Vzduchotechniku prodává, montuje, provádí její servis a rekonstrukce. Její služby si mohou objednat školy, nemocnice, obchodní centra, průmyslové firmy i majitelé obytných domů, včetně historických. EBOG CV působí v celé České republice.