Děti se vzdělávají a učí samostatnosti

V klidné lokalitě, v Revoluční ulici v Hovorčovicích na Praze-východ, nedaleko centra Prahy, se nachází Mateřská škola Beruška. Jde o soukromé zařízení, určené pro děti od dvou do šesti let s kapacitou až 46 dětí. Školka klade důraz na celkové rozvíjení osobnosti po stránce hudební, výtvarné, pohybové a jazykové. Děti jsou vedeny k samostatnosti při běžných úkonech, učí se oblékat podle počasí, jíst lžící i příborem, krájet si maso, uklízet hračky a stlát postele. V průběhu dne si osvojují hygienické návky, hlavně si pravidelně umývají ruce.

Škola je otevřena už před 07. hodinou, poslední děti z ní odcházejí po 17. hodině. Aby děti mohly dodržovat denní režim, musí je rodiče přivést do 8:15 hodin, vyzvednou si je mohou i dříve, po obědě nebo po odpočinku. Ráno po příchodu do školky si děti hrají, v 8:15 hodin mají ranní cvičení, potom se přivítají a věnují se vzdělávacím činnostem. Po dopolední svačině následuje další řízená činnost, před obědem se chodí ven na procházku nebo na zahradu. Po obědě děti odpočívají, kolem 14. hodiny následuje další svačina a odpoledne je věnováno hrám. Děti jezdí často na výlety, chodí do divadel a do kina, do solné jeskyně a podnikají další aktivity, na které školka částečně přispívá.

Stravu do školky vozí firma Ertus – školní jídelny s. r. o., která se specializuje na vaření jídel pro mateřské a základní školy. Školka spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, jejíž odborníci v případě potřeby kontaktují rodiče a pomáhají řešit problémy s výchovou nebo s adaptací v dětském kolektivu. V odpoledních hodinách mají děti možnost navštěvovat zájmové kroužky, a to zdravotní cvičení, angličtinu, tanečky nebo sportovní kroužek. Školka stanovila jednoduchá pravidla pro soužití dětí, například pravidlo srdíčkové, ručičkové, kytičkové nebo ouškové, která pomáhají udržovat pořádek ve třídách a klidný průběh her.