Finanční gramotnost: Jaké jsou základy finanční gramotnosti?

Financni_gramotnost

Finanční gramotnost je klíčová pro dosažení finanční stability a prosperity. Ačkoliv je hospodaření s penězi podobně důležitá dovednost jako čtení a psaní, ve škole nás jí nikdo nenaučil. Na zlepšení finanční gramotnosti není ale nikdy pozdě – naopak, budujeme si ji celý život. Jaké jsou základy finanční gramotnosti a jak je aplikovat v praxi?

Co je to finanční gramotnost?

Finanční gramotnost lze definovat jako soubor znalostí a dovedností nezbytných k dosažení finanční prosperity prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování. Finančně gramotný člověk se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat svůj osobní, případně rodinný rozpočet v různých životních situacích. Co vše patří do finanční gramotnosti?

 1. Peněžní gramotnost je schopnost starat se o peníze, včetně znalosti nástrojů k tomu určených, jako jsou běžný a spořící účet nebo platební karta.
 2. Cenová gramotnost se týká znalosti inflace, porozumění cenovým mechanismům a základní orientace v makroekonomických ukazatelích, jako jsou trh, cena a daňový systém. Zjednodušeně se dá říct, že cenová gramotnost je schopnost chápat cenu peněz v čase.
 3. Rozpočtová gramotnost zahrnuje kompetence nezbytné pro správu osobního nebo rodinného rozpočtu a schopnost stanovovat si finanční cíle a finančně zvládat různé životní situace.

Zaklady financni gramotnosti

Finanční gramotnost v praxi – jak být finančně gramotný?

Ovládněte ekonomické základy

Seznamte se se základními pojmy a principy ekonomie, zejména s úrokovými sazbami, inflací, bonitou, rozpočtem, dluhy nebo investicemi. Využít můžete stovky různě náročných dostupných knih a učebnic nebo online kurzy a materiály.

Mějte přehled o svých financích

Základem zodpovědné správy financí a plánování jsou informace o vašich příjmech, výdajích, investicích a dluzích. Vytvořte si přehledný rozpočet, abyste věděli, kam a na co peníze jdou, ať už ve formě papírového deníku, excelové tabulky nebo s pomocí mobilní aplikace.

Dodržujte ideální finanční míry

Doporučený poměr výdajů je 10-20-30-40. Co to znamená?

  • Minimálně 10 % vašich příjmů by mělo sloužit k tvorbě finanční rezervy. Částku si odkládejte stranou hned po výplatě na oddělený spořící účet.
  • Na dlouhodobá aktiva by mělo padnout 20 % vašich příjmů. Dlouhodobá aktiva slouží jako ochrana před výpadkem příjmů i jako spoření na stáří. Vyšší výnosy vám zajistí investování, ale peníze můžete vložit také do konzervativnějšího penzijního spoření.
  • Dalších 30 % příjmů si vyhraďte na splácení vašich finančních závazků, které souvisí zejména s financováním bydlení.
  • Posledních 40 % vašich příjmů by mělo jít na „přímou spotřebu“, což jsou výdaje za stravu, dopravu, oblečení, drogerii, ale také cestování a volný čas. Právě tyto výdaje jsou často vyšší, než si uvědomujeme a jejich sledováním zjistíte, kde můžete ušetřit.

Šetřete a investujte

Na základě vašich finančních záznamů zkoumejte různé způsoby, jak spořit a investovat peníze. Můžete začít s jednoduchými investicemi, jako jsou akcie nebo podílové fondy, a postupně si své portfolio rozšiřovat. S vhodnou investiční strategií vám dokáže poradit zkušený finanční poradce.

Sestavte si (dlouhodobý) finanční plán

Sestavte si finanční plán s dlouhodobými cíli, zaměřte se zejména na plánování důchodu a získání financí na nákup nemovitosti nebo vzdělání dětí. Plánování vám pomůže stanovit si priority, sledovat vaše pokroky a namotivuje vás k dosažení vytoužených finančních cílů.

Nezadlužujte se

V dnešní době si většinou nelze pořídit vlastní bydlení bez hypotečního úvěru, ale kromě bydlení si pořizujte zásadně pouze to, na co máte dostatek finančních prostředků. Neberte si půjčky zbytečně, například kvůli exotické dovolené nebo vánočním dárkům. Případné dluhy splácejte co nejdříve a dbejte na včasné splátky, které zvyšují vaši bonitu. Mějte se na pozoru také před lákavými kontokorenty a kreditními kartami. V případě nouze se jedná o skvělého pomocníka, ale nevyužívejte těchto nástrojů zbytečně. Podobně lákavě zní i služby „kup teď-zaplať později“. Nejenže podporují nezodpovědné nakupování, ale často si účtují vysoké penále a úroky za opožděné platby.

Sledujte vývoj finančního trhu

Informujte se o aktuálních ekonomických událostech a změnách na trhu, které můžete využít ve svůj prospěch. Díky tomu budete schopni reagovat například na proměnlivé podmínky hypotečních úvěrů a dle potřeby jim přizpůsobit svůj finanční plán.

Učte finanční gramotnosti vaše děti

Ačkoliv se ve školách mluví o finanční zodpovědnosti stále častěji, úkol naučit děti hospodařit s penězi leží spíš na rodičích. Děti opakují to, co vidí u rodičů, včetně způsobu hospodaření s penězi. Finanční gramotnost u dětí můžete dále rozvíjet mluvením o penězích, vzdělávacími hrami i zavedením kapesného, které dítě naučí šetřit.

Finance