Gyvana Fem – odborníci na gynekologii a porodnictví

Gyvana Fem s.r.o. je moderní soukromá gynekologická ambulance nacházející se v obci Zastávka, která poskytuje komplexní péči v oblasti gynekologie a porodnictví. Konkrétně tato soukromá ambulance se specializuje zejména na preventivní gynekologické prohlídky, diagnostiku a léčbu akutních i chronických gynekologických onemocnění a poradenské služby pro klimakterium a antikoncepci.

Jejich sledování prekanceróz děložního čípku navíc pomáhá identifikovat rizikové skupiny pacientek, které potřebují další diagnostiku a následnou léčbu. Pro diagnostiku pacientek používají moderní ultrazvukový přístroj s vaginální sondou, který umožňuje precizní zobrazení stavu vnitřních orgánů a tím pádem i dokonale přesné stanovení diagnózy. Navíc spolupracují s gynekologicko porodnickým oddělením v Ivančicích a v Brně, což zajišťuje vysokou kvalitu poskytované péče.

 

Pro těhotné ženy zde dělají skutečně maximum

Můžete se na ně spolehnout i při těhotenství – pro těhotné ženy totiž nabízejí včasnou diagnostiku gravidity a pravidelné ultrazvukové sledování plodu. Kupříkladu takové odborné kardiotokografické sledování plodu v závěru gravidity, jež rovněž nechybí v jejich repertoáru, slouží k přesnému zjištění pohybu plodu a jeho srdečního tepu. Jak již bylo naznačeno, tak v případě potřeby spolupracují s porodními sály v Ivančicích a v Brně, což zajišťuje bezproblémový průběh porodu a následnou péči o novorozence.

V Gyvana Fem s.r.o., známé též jakožto Gynekologie Zastávka, se navíc snaží poskytovat pacientkám nejenom vysokou kvalitu péče a služeb, ale také přátelský a individuální přístup – protože ten je pro citově založené ženy obzvláště důležitý. Tento komplexní přístup k pacientkám se tedy stává základem pro jejich spokojenost a důvěru ve zdejší soukromé gynekologické ambulanci.