Včasná prevence zastaví postup nemoci

Do oční ordinace nepotřebujete mít doporučení od praktického lékaře, většinou je to však právě on, kdo oční vadu objeví v rámci pravidelné preventivní prohlídky. Tu bychom měli absolvovat každé dva roky. Kdo trpí diabetem nebo vysokým krevním tlakem, tedy nemocemi, které mohou zrak ovlivnit, by měl oční ordinaci navštěvovat pravidelně. Týká se to i toho, kdo sice žádné obtíže nemá, ale některá z očních vad se vyskytuje v jeho rodině. Zejména zelený nebo šedý zákal. Během první návštěvy lékař zjistí osobní a rodinnou anamnézu, provede vyšetření zrakové ostrosti oka, včetně očního pozadí a změří nitrooční tlak.

Oční lékařství je v České republice na vysoké úrovni, pokud je vada nebo onemocnění odhaleno včas, dokáží si s ním lékaři poradit. Neléčené nemoci však mohou vést k nevratným změnám. Například zelený zákal se u pacienta může rozvíjet poměrně dlouhou dobu a zpočátku nemusí působit žádné obtíže. Aby byly jeho postupující příznaky zastaveny, je třeba začít okamžitě s léčbou. Další onemocnění, které může vést ke ztrátě zraku, je makulární degenerace, která se u pacientů vyskytuje obvykle po 60. roce věku.

Vyšetření v oční ordinaci OFTALMIK v Hradci Králové v ulici Antala Staška je bezbolestné, provádí se pomocí moderních přístrojů. U pacientů je vyšetřena zraková ostrost, změřen nitrooční tlak, dle potřeby předepsány brýle, dále vyšetřeno oční pozadí a dle potřeby zorné pole (důležité u zelených zákalů a řidičů ….).

Ordinace je odborně vedená MUDr. Romanou Býmovou, která v oboru oftalmologie působí již od roku 1979. Její zkušenosti a znalosti jsou zárukou, že se pacientovi dostane kvalitní a profesionální péče. V rámci specializované ambulantní péče jsou poskytovány komplexní služby, od prevence, diagnostiky po event. léčbu. Oční ordinace má uzavřené smlouvy se šesti zdravotními pojišťovnami – všeobecnou, vojenskou, českou průmyslovou, oborovou, ministerstva vnitra a zaměstnaneckou Škoda.